ZAPALENIA OPON WYWOŁANE PRZEZ GRZYBKI

– 1. Drożdżalii— chorobę wywołuje Cryptococcas neolormans lub Torula Hystolytica — twór okrągławy z szeroką otoczką. Zajęcie układu nerwowego często kojarzy się z drożdżakowatością płuc, skóry itp. Anatomopatologicznie i klinicznie jest to meningoencephalitis. Przebieg choroby jest podostry. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy umiarkowany odczyn komórkowy, zwiększenie ilości białka i grzybki. Różnicowanie: gruźlicze zapalenie opon. Leczenie: Amphoteresin B. Rokowanie: niepomyślne.

More

Zabieg Dolerisa-Gilliama – opis

Zabieg Dolerisa-Gilliama polega na zrobieniu dwóch niewielkich otworów w ścianie brzusznej, poprzez powięź, mięsnie i otrzewną, w odległości około 2 cm od cięcia w linii środkowej, które otwiera jamę brzuszną, przez otwory te na przestrzeni 2–3 cm wyprowadza się pętle więzadła obłego po jednej i po drugiej stronie, a następnie zszywa ze sobą razem ponad powięzią. W myśl zaleceń Gromadzkiego obie pętle więzadeł obłych można zeszyć także pod powięzią. Należy pamiętać, aby trąbka nie uległa zbytniemu przyciągnięciu, a w szczególności kolankowatemu zagięciu, gdyż mogłoby to spowodować powstanie ciąży pozamacicznej.

U kobiet, u których ciąża już nie wchodzi w rachubę, często stosuje się jeszcze abiegi polegające na przyszyciu samej macicy do przedniej ściany brzusznej. V operacji Czerny-Leopolda

More

Występowanie Hipoglikemii

Hipoglikemia w ciągu dnia występuje łatwiej u osób otrzymujących insulinę krystaliczną. Insulina o przedłużonym działaniu częściej powoduje hipoglikemię w nocy, szczególnie między godzinami 2 a 4 lub we wczesnej porze rannej. Chorzy mogą wtedy zrywać się w nocy i impulsywnie jeść, albo też przesypiają hipoglikemię. Otoczenie może zauważyć, że są oni zlani potem lub majaczą. Po obudzeniu się są nie wypoczęci, skarżą się na ból głowy, uczucie rozbicia, lub też nie budzą się samoistnie (śpiączka). W przypadku podejrzenia neuroglikopenii u osoby z cukrzycą należy dążyć do określenia stężenia glukozy we krwi albo zróżnicować jej objawy z zespołem nerwicowym, np. typu konwersji histerycznej. Może on pojawić się u chorych, którzy obserwowali hipoglikemię u osób, podobnie jak oni leczonych insuliną. Różnicowania z neu- roglikopenią wymagają także objawy spowodowane nerwicową hiperwen- tylacją, padaczką, zatruciem, tężyczką, zespołem psychotycznym, skazą krwotoczną.

More

Wczesne rozpoznawanie zmian grzybiczych

Wczesne rozpoznawanie zmian grzybiczych u dzieci ma wielkie znaczenie dla leczenia i zapobiegania szerzeniu się zakażeń grzybami chorobotwórczymi. Dlatego też za zasadę postępowania lekarskiego przyjąć należy, aby zawsze badać mikroskopowo na istnienie grzybicy wszelkie zmiany chorobowe, zwłaszcza umiejscowione w skórze głowy owłosionej u dzieci. Zmiany grzybicze występują bowiem u dzieci często w postaci zmian ropnych lub łupieżowatych i mogą zostać mylnie rozpoznane lub zbagatelizowane. Do badania mikroskopowego należy pobierać z ognisk chorobowych nie tylko włosy, lecz także łuski, strupy i pokrywy krost.

More

Skłonność do krwawień

Niektóre lampy stosowane w termoterapii schorzeń ginekologicznych, a zakładane do pochwy wytwarzają oprócz promieni cieplnych również promienie pozafiołkowe. Światło ich przenika do pochwy przez odpowiednio zbudowane wzierniki, których celem jest ochrona błony śluzowej przed poparzeniem i zebranie promieni na ograniczonej przestrzeni w celu wywołania silnego przekrwienia tkanek oraz ich podrażnienia. Wpływa to korzystnie na przebieg pewnych schorzeń pochwy (owrzodzenia), części pochwowej (nadżerki), a nawet przydatków i przymaciczy. Zdaniem niektórych badaczy dobre wyniki uzyskiwane przez tego rodzaju naświetlanie tłumaczą się przede wszystkim silnym działaniem używanych w tym celu lamp (np. lampy Landekera) i to na cały ustrój. Sposób stosowania tych lamp jest zupełnie bezpieczny i umożliwia leczenie tą metodą nawet osób słabych, wyczerpanych i przemęczonych.

More

Moralność a obyczajowość

W każdym razie prawo karne wymaga zawsze od jednostki mniej aniżeli kodeksy moralności. W sferze regulacji życia płciowego trudno udowodnić twierdzenie, że prawo karne to „minimum etyczne”. Hipoteza ta pozostaje zresztą w ogóle pod znakiem zapytania. Wiadomo, że w sferze prawa karnego obowiązuje reguła symetrii (tj. „nie muszę od siebie wymagać więcej niż od innych, jestem tak samo cenny jak inny”), podczas gdy zasada moralna jest zazwyczaj „asymetryczna” („życie innego człowieka powinienem wyżej cenić niż moje”). Toteż sprowadzenie funkcji prawa do „zredukowanej” etyki może nas zaprowadzić na manowce.

More

Leczenie ZAPALENIA PRZYDATKÓW MACICY

Leczenie. Największe znaczenie w sprawach zapalnych przydatków ma profilaktyka. W przypadkach zapalenia szyjki i trzonu macicy, bez względu na rodzaj zakażenia, należy w okresie ostrym zachowywać się wyczekująco i unikać jakichkolwiek rękoczynów, które mogłyby spowodować rozszerzenie się sprawy chorobowej.

More

Krwawienia miesięczne

Pewien wpływ na krwawienia miesięczne mają również zaburzenia niektórych gruczołów dokrewnych, a więc przede wszystkim tarczycy, w mniejszym stopniu nadnerczy i grasicy (thymus persisiens). Nie można również zapominać o oddziaływaniu na miesiączkę przeżyć psychicznych.

More

EDTA

Inni przekonywali, że EDTA koryguje nie rozpoznane jeszcze nieprawidłowości metabolizmu wapnia spowodowane niewłaściwym odżywianiem się, np. spożywaniem zbyt dużej ilości tłuszczów lub rafinowanych węglowodanów, niedoborem magnezu i selenu, a także brakiem wysiłku fizycznego i spożywaniem niedostatecznej ilości

More

Działanie endokrynowe jajnika

Badanie w mikroskopie elektronowym sugeruje, że otoczka wewnętrzna jest głównym miejscem wytwarzania steroidów w fazie przedowulacyj- nej. Komórki ziarniste są raczej miejscem ich aromatyzacji. Po owulacji komórki ziarniste rozrastają się znacząco i stają się głównym źródłem estradiolu i progesteronu w fazie lutealnej. Zwiększenie stężenia estradiolu powoduje wyżej opisany efekt hamujący dla folitropiny.

More

Historia Jack’a

Ale gdyby był pozostawiony sam sobie w nieogrzewanym mieszkaniu, mógłby nawet umrzeć. Incydent byłby do uniknięcia, gdyby syn dopilnował, żeby mieszkanie Maxa było normalnie ogrzewane albo pomógł mu przeprowadzić się na jakiś czas do innego – ciepłego. Nawet w tymże mieszkaniu Max byłby mniej narażony, gdyby się

More