Category Kategoria Medyczna

Jak próbować samemu ustalić przyczynę kaszlu?

Nie mogąc mimo licznych wizyt u lekarzy i analiz doczekać się ostatecznej diagnozy dotyczącej źródła naszego kaszlu, w celu uspokojenia lekarza decydujemy się na palenie papierosów. Nigdy przedtem nie paląc, pierwszy okres zdobywania nawyku znosimy z reguły źle. Nudności, wymioty, bóle głowy trapią nas bez przerwy, i to bez względu na to, czy zaczynamy od trzech papierosów, czy od dziesięciu dziennie. Co gorsze jednak: kiedy po przezwyciężeniu wszystkich nudności i bólów głowy rozpaliliśmy się już na dobre, dochodząc do 50 papierosów dziennie zauważamy, że kaszel przechodzi nam zupełnie. W efekcie, zapytani przez znajomego lekarza: „Jak tam z kaszlem?”, nie chcąc stawiać pod znakiem zapytania wielu lat jego studiów, praktyki i powszechnego uznania, kłamiemy, że jak zwykle, po czym dla udokumentowania tego twierdzenia udajemy, że kaszlemy jak dawniej. Zapytani przez nieznajomego lekarza: „Czy pan pali?”, nie odpowiadamy, że tak, a kiedy ten następnie stwierdzi: „Musi pan rzucić palenie, bo to szkodzi na płuca”, nie chwalimy się: „Jak komu, bo mnie właśnie pomaga”.

More

Reakcje macicy na pobudzenie seksualne

Nieregularność cyklu miesiączkowego może być spowodowana rozmaitymi wpływami ze strony całego ustroju kobiety, a zwłaszcza wpływami psychicznymi. Silny i nagły strach może wywołać ustanie miesiączkowania, a nawet spowodować zmiany w jajnikach i macicy może też spowodować wystąpienie krwawienia niezależnie od procesów zachodzących w jajnikach oraz niezależnie od stanu błony śluzowej macicy.

More

Mimowolne skurcze podczas orgazmu

W czasie orgazmu u wielu kobiet pojawiają się mimowolne skurcze zewnętrznego zwieracza odbytu, przy czym występują one równolegle z początkowymi przerwami międzyskurczowymi platformy orgazmowej. Skurcze zwieracza odbytu kończą się zwykle wcześniej niż platformy orgazmowej.

More

Dipirydamol

Stosowanie środków przeciwzakrzepowych jest jednak zawsze związane z pe-wnym ryzykiem. Najgorsze, co może się zdarzyć, to krwotok wewnętrzny, który zagraża zwłaszcza wtedy, gdy środki te są stosowanie w połączeniu z innymi lekami, potęgującymi ich właściwości rozrzedzające krew, albo gdy w historii

More

Warunek obustronnej akceptacji

Warunek obustronnej akceptacji, a więc dobrowolności, ma na celu uniknięcie podejmowania kontaktów seksualnych wymuszonych siłą lub podstępem oraz wyzyskaniem krytycznej sytuacji. Naruszenie tego warunku powodowałoby zakłócenia współżycia w społeczeństwie, a ponadto pozbawiałoby możliwości osiągnięcia rozkoszy przynajmniej jednego z dwojga osobników uczestniczących w kontakcie seksualnym. Warunek obustronnej akceptacji również może mieć swoje słabe strony, bowiem akceptacja partnera oraz różnorakich praktyk i zachowań seksualnych może nie być uwarunkowana upodobaniami własnymi, a nawet może w ogóle nie wynikać z motywacji seksualnych. Ma to miejsce wówczas, gdy akceptacja ta nie wynika np. ani z zaangażowania emocjonalnego w partnerze, ani z własnej potrzeby odbywania z nim odpowiednich praktyk seksualnych, lecz spowodowana jest lękiem przed utratą partnera wskutek odmowy, przed pozostaniem w osamotnieniu itp. Powstaje przy tym pytanie, czy do normy seksualnej można zaliczyć takie praktyki i zachowania seksualne, które są wynikiem interakcji między partnerami, przy czym jeden z nich kieruje się motywacjami seksualnymi, a drugi motywacjami pozaseksualnymi? Można się również spotkać z przypadkami odwrotnymi, tj. z celowym, ujawnianym brakiem akceptacji, np. przez partnera ze skłonnościami masochistycznymi po to, aby prowokować przełamywanie oporów, co stanowi dodatkowe źródło rozkoszy.

More

ZMIANY POŁOŻENIA PRZYDATKÓW MACICY

Każde większe przemieszczenie macicy, narządu, pozostającego w anatomicznym związku z jego przydatkami, musi powodować również-jak to podkreślono na wstępie rozdziału o zmianach położenia kobiecych części rodnych – przemieszczenie jajowodów i jajników.

More

Badania empiryczne

Cytujemy tutaj tylko kilka przykładów generalizujących ocen o stanie praktyki seksualnej w okresie międzywojennym, choć można by je mnożyć, a wszystkie dowodziłyby jednego: że wśród niewielu wypowiadających się na te tematy przed 40 czy 60 laty (niewielu, bo ten temat uchodził wciąż w Polsce za tabu) nie było ani jednego, który nie uważałby, iż stan obyczajów seksualnych pozostawia dużo do życzenia i odbiega daleko od tego, co on sam za normę w tym zakresie uważa.

More

Uniemożliwianie zapłodnienia

Działanie pierścieni Grafcnbcrga stosowanych powszechnie, zwłaszcza w krajach środkowej i zachodniej Europy, jak i podobnych przyrządów znajdujących się przez długi okres czasu wewnątrz macicy, nie tyle udaremnia zagnieżdżenie się jaja wskutek przerostu śluzówki, ile wywołuje sprawy zapalne w śluzówce macicy. Pierścienie Grafenberga wprowadzano do macicy na czas dłuższy. Są to przyrządziki ze srebrnego cienkiego drutu tworzącego splot, nie zaopatrzone w płytkę zamykającą kanał szyjki,

Ad 2) Grupa środków farmaceutycznych działających na nasienie męskie, zawierających przetwory plemnikobójcze lub upośledzających ruchliwość plemników, jest z tego powodu ważna, że stosowanie ich nie nastręcza większych trudności, a następujący potem akt płciowy odbywa się w warunkach znacznie więcej zbliżonych do

More

Metody oznaczania poziomu poszczególnych hormonów – rozwinięcie

Oznaczania poziomu hormonów, zarówno we krwi, jak i w moczu, można dokonywać następującymi sposobami:

More

Proces konkretyzacji potrzeby seksualnej

Samogwałt okresu dojrzewania jest, jak wiadomo, zjawiskiem powszechnym i dotyczy prawie wszystkich chłopców oraz blisko połowy dziewcząt (por. Imieliński, 1963). W miarę uzyskiwania dojrzałości społecznej wzrasta ilość kontaktów heteroseksualnych, które przy ich prawidłowym przebiegu stają się podstawową formą uzyskiwania satysfakcji seksualnej. Wynika to z faktu, że kontakt seksualny z drugą osobą umożliwia silniejsze i pełniejsze przeżycia erotyczne poprzez zwiększoną ilość bodźców, stając się tym samym bardziej efektywnym zachowaniem seksualnym. Jest to istotny etap konkretyzowania się sposobu zaspokajania potrzeby seksualnej, pozwalający na zmianę orientacji autoerotycznej na heteroerotyczną. Samogwałt przestaje być wówczas najlepszym sposobem usuwania napięcia seksualnego, jest słabiej wzmacniany, w związku z czym zachowania takie zostają bądź całkowicie wyeliminowane, bądź też pozostają formą uzupełniającą kontakty heteroseksualne w przypadkach, gdy są one zbyt rzadkie w stosunku do istniejącej potrzeby.

More

POLIP ŚLUZOWY MACICY CZĘŚĆ 2

Czasem jednak polipy utworzone są przez uszypułowane jajeczka Nabotha lub też przez cząstki partio vaginalis, od- szczepione podczas porodu lub zabiegu operacyjnego. Polipy wychodzące z trzonu macicy, a ukazujące się w kanale szyjki pokryte są śluzówką trzonu, której wygląd uzależniony jest od fazy okresu miesięcznego, od wieku kobiety (zanik śluzówki u staruszek), od oddziaływania na nią patologicznych bodźców hormonalnych (hyperplasia glandularis cystica) itp. Jest rzeczą znamienną, że powierzchnia jednego i tego samego polipa może być częściowo pokryta nabłonkiem sześciennym, a częściowo wielowarstwowym płaskim. Osłona nabłonka sześciennego może też niekiedy wykazywać braki (jak w nadżerce).

Patogeneza polipów śluzowych macicy nie jest dotąd wyjaśniona. Być może, że pewna ich część powstaje pod wpływem bodźca zapalnego. Być może jednak, że dużą rolę odgrywa tu zmniejszenie się tzw. napięcia wewnątrzmacicznego.

More