Chromania neurogenna

Rozróżnia się dwa typy chromania neurogennego, obejmującego ogon koński. W obydwu konieczne jest istnienie zwężenia kanału kręgowego i ucisku na nerwy ogona końskiego na jednym lub kilku poziomach. W typie tzw. posturalnym wystąpienie czy nasilenie objawów wiąże się z dodatkowym zwiększeniem ucisku z powodu przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jeśli niedokrwienie odgrywa jakąś rolę, to jest ona bierna lub wtórna. W rzadziej spotykanym typie niedokrwiennym chromania istnieje także ukryty ucisk nerwów ogona końskiego.

W obydwu typach chromania neurogennego wystąpienie objawów w czasie ćwiczenia kończyn dolnych można wytłumaczyć następująco. Przewodzenie bodźców nerwowych przez nerwy ogona końskiego prowadzi do przekrwienia i rozszerzenia naczyń korzeni, które nie tylko nasila ucisk na nerwy i na naczynia korzeni, ale także upośledza przepływ krwi przez tętnice korzeni w miejscu ucisku. Czynnie przewodzące korzenie mają wzmożone zapotrzebowanie na tlen, co koliduje z przepływem w czynnie kurczących się mięśniach.

Względne niedokrwienie nerwów przewodzących ogona końskiego może stanowić dodatkową, ukrytą przyczynę zaburzenia przewodnictwa przez te korzenie w jednym lub w wielu miejscach ucisku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>