Doustna żywa szczepionka Sabina

Pierwszą dostępną szczepionką przeciw chorobie Heinego- Medina był preparat zawierający wirusy martwe lub unieszkodliwione, wprowadzony przez dr Jonasa Salka. Miliony ludzi otrzymało ją, gdy tylko stała się szeroko dostępna, aby jak najszybciej zabezpieczyć się przed tym przerażającym wirusem. Wykonała dobrze swoje zadanie, ale odporność nabyta za pomocą martwej szczepionki nie jest długotrwała. Odkryta później doustna żywa szczepionka Sabina daje trwałą odporność i obecnie jest stosowana niemal wyłącznie. Podaje się ją niemowlętom po drugim miesiącu życia, około czwartego i szóstego, a potem po osiemnastu miesięcach życia i wreszcie ostatnią, przypominającą dawkę na początku szkoły. I na tym koniec, żadne dodatkowe szczepienia nie są już nigdy potem potrzebne. Dorosły człowiek, który nie był nigdy szczepiony przeciwko heinemedinie, nie musi poddawać się szczepieniu. Wyjątkiem jest osoba, która była narażona na kontakt, zwłaszcza kobieta ciężarna (musi skonsultować to z lekarzem prowadzą-cym ciążę), lub ktoś wyjeżdżający w okolice, gdzie choroba ta ciągle jeszcze jest częsta (np. niektóre części Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej). Nie szczepione dziecko (co się zdarza, o czym za chwilę) musi bezwzględnie przejść szczepienia. W 1972 roku w jednej ze szkół w południowozachodniej części Stanów Zjednoczonych pojawiło się jej ognisko i 11 ze 128 uczniów zachorowało. Ku ogólnemu zdziwieniu odkryto, że dotknięte nią nastolatki nigdy nie były szczepione ani szczepionką Salka, ani Sabina. Pozostałe cztery choroby, przeciwko którym szczepi się dzieci, to: świnka, odra, różyczka i zapalenie opon mózgowych spowodowane bakterią haemophilus influenzae. Jedno wstrzyknięcie zawierające szczepionki przeciwko trzem pierw-szym jest zwykle robione w wieku piętnastu miesięcy i daje odporność na całe życie. Jeżeli ktoś nie wie, czy otrzymał taką szczepionkę, niech się kieruje następującą zasadą: urodzeni przed 1956 rokiem prawdopodobnie mają wystarczającą odporność i nie muszą się szczepić, pozostali powinni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>