DOWODY KANCEROGENNEGO DZIAŁANIA LEKÓW U LUDZI

Tylko w odniesieniu do niewielu leków – poza omówionymi poprzednio – zgromadzono niepodważalne dowody kanceroqenneqo działania u ludzi. Są to:

– 1. Niektóre organiczne i nieorganiczne związki arsenu, do niedawna dość szeroko stosowane w terapii. Dowodów na kancerogenne działanie tych związków dostarczyły badania u ludzi narażonych na ich działanie zawodowo w wyniku długotrwałej ekspozycji rozwijają się przede wszystkim raki skóry i płuca, a być może również przewodu pokarmowego [30], Sole niektórych innych metali, w tym zwłaszcza niklu, chromu i kobaltu, działają kancerogennie w warunkach dłuższej ekspozycji zawodowej – ich zastosowania terapeutyczne są jednak niewielkie. Sporadycznie obserwowano rozwój miesaków w sąsiedztwie gwoździ kostnych [30],

– 2. Fenacetyna jako składnik leków przeciwbólowych. Wykazano, że nad używanie leków zawierających fenacetyną prowadzi do wzrostu zachorowalności na nowotwory dróg moczowych, a zwłaszcza miedniczek nerkowych u kobiet. Wyniki badań na zwierzętach doświadczalnych i uzupełniających testów laboratoryjnych sugerują promocyjny charakter działania tego leku [32], '

– 3. Metoksalen w skojarzeniu z napromienianiem UV w terapii łuszczycy indukuje rozwój nowotworów skóry [6j.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>