Działanie endokrynowe jajnika

Badanie w mikroskopie elektronowym sugeruje, że otoczka wewnętrzna jest głównym miejscem wytwarzania steroidów w fazie przedowulacyj- nej. Komórki ziarniste są raczej miejscem ich aromatyzacji. Po owulacji komórki ziarniste rozrastają się znacząco i stają się głównym źródłem estradiolu i progesteronu w fazie lutealnej. Zwiększenie stężenia estradiolu powoduje wyżej opisany efekt hamujący dla folitropiny.

Działanie endokrynowe jajnika polega na wydzielaniu 2 głównych hormonów: estrogenów i progesteronu, a także niewielkiej ilości androge- nów. Jajnik, w przeciwieństwie do łożyska, zawiera wszystkie niezbędne enzymy do wytwarzania estrogenów ze wszystkich podstawowych prekursorów. Punktem wyjścia do steroidogenezy jest octan – cząsteczka zawierająca 2 atomy węgla. Związek ten jest bardzo ważnym „pośrednikiem” między sacharydami, lipidami a różnymi procesami metabolicznymi. Z octanu tworzy się cholesterol, który jest niezbędnym „pośrednikiem” między octanem a pierścieniem steroidowym. Po odszczepieniu bocznego łańcucha cholesterol ulega dalszemu przekształceniu do preg- nenolonu, progesteronu, androgenów, bezpośrednich prekursorów estrogenów, Wykazano także, że jajnik ludzki może przekształcać androsten- aion i testosteron aż do estriolu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>