INNE POLEKOWE ZMIANY ZAPALNE W JAMIE USTNEJ

Po stosowaniu aminopteryny obserwowano uporczywe afty na błonie śluzowej jamy ustnej oraz przerosty, krwawienia i owrzodzenia dziąseł. Przypuszcza się, że jest to wynik toksycznego działania leku.

Po metotreksacie można obserwować wiele objawów w jamie ustnej: od lekkiego zaczerwienienia do ciężkiego wrzodziejącego zapalenia. W przypadkach wystąpienia granulocytopenii i trombocytopenii należy się liczyć z ciężkim stanem ogólnym. Podobne zmiany w jamie ustnej opisano także po innych antymetabolitach i lekach przeciwnowotworowych [9],

Lewamizol (Decaris, L-tetramizol), syntetyczna pochodna imidazolu jest lekiem immunosupresyjnym, wzmacnia i moduluje odpowiedź immunologiczną typu komórkowego, wpływa na czynności regulacyjne i mechanizmy kierujące układem odpornościowym. Wskazaniem do jego stosowania jest zmniejszona odporność immunologiczna typu komórkowego określana testami skórnymi, a także zmniejszenie łącznej liczby limfocytów T oznaczonych jako rozety E. Wymienione testy stanowią podstawowe kryterium doboru leczenia preparatem Decaris [2, 20],

Istnieje bogate piśmiennictwo dotyczące działania niepożądanego le- wamizolu. Według Symoensa i Rosenthala [21] na 3046 przypadków leczonych lewamizolem wystąpiły następujące powikłania: zaburzenia żoląd- kowo-jelitowe w 163 przypadkach, w tym w 15 przypadkach należało przerwać leczenie, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w 81, objawy rzekomogrypowe w 18, objawy uczulenia w 64, granulocytopenia w 23, erythema nodosum w 22 (u chorych leczonych z powodu trądu), trombocytopenia i erythema exsudativum multiforme po jednym- 458 przypadku. Lehner i wsp. [12] podają, że 23% chorych leczonych lewa- mizolem miało okresowo zwiększoną liczbę aft, wystąpiły także objawy podobne do grypowych, a w jednym przypadku pokrzywka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>