LBA o silnie zaznaczonym działaniu na chronotropizm serca

Liczby określają względną aktywność farmakologiczną w odniesieniu do pro- pranololu (a, b, c, d) lub izoprenaliny (e). Aktywność farmakologiczna dia tych dwu leków została umownie przyjęta jako 1. a i b – działanie inotropowe i chronotropowe ujemne na wyosobnione przedsionki świnki morskiej według Roba [845]. c – działanie p-adrenolityczne w stosunku do odpowiedzi chronotropowej na izoprenalinę u uśpionych kotów, według Barretta i Cartera [68J. d – działanie miejscowo znieczulające według Bartscha i Knopfa [78] oraz Singh i Vaughan-Wiiłiamsa [908-910]. e – wewnętrzna aktywność sympatomimetyczną oznaczona jako dodatni efekt chronotropowy u szczurów po uprzednim podaniu syrosyngopiny, według Barretta i Cartera [68]. nowi indywiduum farmakologiczne o różnorodnej kompozycji właściwości kardiotropowych. Działanie p-adrenolityczne jest jedną tylko z tych właściwości. Dalszy wysiłek chemików i farmakologów może doprowadzić do uzyskania połączeń chemicznych należących tylko de nomine do grupy

LBA, Te leki przyszłości mogą wykazywać tak silnie uwypuklone działanie przeciwarytmiczne na tle słabego działania p-adrenolitycznego i kar- diodepresyjnego, że raczej trzeba będzie uLworzyć nową klasę leków prze- ciwarytinicznych [910] niż pozostawiać je w grupie LBA. Podobnie mogą powstać LBA o silnie zaznaczonym działaniu na chronotropizm serca [195, 492], na przemiany metaboliczne w sercu [417, 530, 892] lub na układ regulujący ciśnienie krwi [49, 697, 727, 773, 775] itp. Wydaje się, że ewolucja LBA prowadząca do rozpadu tej grupy leków stanowi jednocześnie ich przyszłościową szansę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>