MARTIN SCHURIG I JEGO ROZPRAWA

Mikołaj Venette, francuski anatom i chirurg, wydał w 1675 foku dzieło La Génération de l’Homme ou Tableau de l’Amour Conjugal. Opisał w nim dość dokładnie, a ponadto zilustrował męskie i żeńskie narządy płciowe. Poruszył też zagadnienia związane z wychowaniem seksualnym. Mimo że zastosował pewne środki ostrożności, między innymi posługiwał się jedynie pojęciem miłości, a nie rozkoszy, nie wspominał nic o masturbacji ani o żadnych dewiacjach seksualnych, wybuchł duży skandal i książka została skonfiskowana.

Martin Schurig, niemiecki lekarz, wydal w 1720 roku rozprawę pt. Spermatologia historico-medica.h.e. Seminis Humani consideratio physi- co-medicolegaleis qua ejus natura et usus insimulque puse generationis et varia de coitu aliaque hue pertinentia, V.G. de Castratione, Hernio- tomia, Phimosi, Circumcisione, Reculitione et hifibulatione. To osiemset stron liczące dzieło, obejmowało wiedzę o znaczeniu narządów płciowych oraz o fizycznym i moralnym znaczeniu aktu seksualnego. Autor zalecał w nim odbywanie spółkowania nie tylko w celu zapłodnienia, ale także ze względu na higienę cielesną. W późniejszych swoich dziełach Schurig obszernie opisał morfologię narządów płciowych kobiecych, między innymi łechtaczki, zagadnienie dziewictwa, dojrzewania i masturbacji oraz akt spółkowania. Warto podkreślić, że stawiał on – niezgodnie z duchem epoki – pożądanie mężczyzny na równi z pożądaniem kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>