NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH MIEJSCOWO

Reakcja organizmu na środki znieczulające miejscowo może być ograniczona lub ogólna. W jednym i drugim przypadku odczyn może pojawić się wcześniej lub też późno w stosunku do chwili znieczulenia. Toksyczne działanie tych środków na tkanki w miejscu wstrzyknięcia jest rzadkie. Odczyny ogólne mogą dotyczyć ośrodkowego układu nerwowego oraz układu krążenia. Pojawienie się tych reakcji może być następ- stwem: a) zbyt szybkiego wchłaniania się do krwiobiegu działających niepożądanie łub toksycznie związków chemicznych, jakimi są środki znieczulające miejscowy), i zbyt dużego ich stężenia we krwi (zaledwie 1% przypadków) oraz b) uczulenia organizmu.

Uzasadnione wydaje się przypomnienie, że zawsze (z wyjątkiem znieczulenia podpajęczynówkowego oraz znieczulenia palców) do roztworów środków znieczulających miejscowo należy dodać środki powodujące skurcz naczyń i zmniejszenie przepływu krwi. W ten sposób opóźnia się wchłanianie leku miejscowo znieczulającego.

Mechanizm działania zasadniczego, niepożądanego i toksycznego środków stosowanych do znieczulenia przewodowego nie jest w pełni poznany. Wiadomo jednak, że środki te łatwo przenikają przez barierę krcw-mózg i mogą dać pobudzenie psychoruchowe, a nawet wywołać drgawki. Ponadto małe stężenia tych środków zwalniają, a duże stężenia hamują przechodzenie jonów przez błony komórek nerwowych i innych komórek. Na tej drodze wpływają na przewodnictwo nerwowe i przenoszenie się potencjałów [1|. Tym mechanizmem tłumaczy się działanie chinidyn owe środków znieczulających miejscowo,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>