Podstawa wiązadła szerokiego

Błona śluzowa trąbki jest pokryta nabłonkiem wale czkowym migawkowym, podobnie jak w macicy. W prze ciwieństwie jednak do śluzówki macicy nie ma gruczołó Tworzy ona szereg podłużnych fałdów, których liczb bardzo zwiększa się ku końcowi jajowodu. W bańce jajo wodu na fałdach tych istnieją już wtórne, drobne fałdziki, od których zależy ba dzo charakterystyczny obraz przekroju jajowodu (błędnik trąbki).

Duże podobieństwo błony śluzowej jajowodu i trzonu macicy wyjaśnia, dlaczeg w pewnych warunkach zapłodnione jajo może zagnieździć się w obrębie trąbk Mięśniówka trąbek składa się z dwóch warstw: wewnętrznej okrężnej i zewn trznej podłużnej. W obwodowym odcinku jajowodu obie te warstwy stają się mni

Za „podstawę więzadła szerokiego“ uważamy tzw. więzadło giówne (ligamentum cardinale). Nazwą tą oznaczano utkanie leżące z boku macicy i sięgające aż do ściany miednicy małej u podstawy więzadła szerokiego. Nazwa ta obecnie coraz rzadziej jest stosowana, jak również nazwa więzadła poprzecznego (ligamentum transversale),..

Otrzewną pokrywającą macicę nazywamy omaciczem (périmétrium). Ponieważ przednia i tylna ściana trzonu macicy nie ma osłony z tkanki łącznej, otrzewna leży wprost na warstwie mięśniowej tego narządu.

Zarówno przebieg, jak i mała siła wyżej wymienionych więzadeł macicy są ostatecznym wyjaśnieniem ruchliwości tego narządu, dowodzą jednak zarazem, e nie są one w możliwości przeciwdziałać naciskowi tłoczni brzusznej, spychają- emu macicę ku dołowi, jeśli będzie się on utrzymywać stale lub przez czas łuższy. wielkiej cząstki tuż przy wnęce, jajnik nie jest pokryty otrzewną, ale wystaje do jamy brzusznej. Narząd ma gładką, białawą powierzchnię, przez którą przeświecają liczne pęcherzyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>