PRZYCZYNY HIPERPROLAKTYNEMII

Guz prolaktynowy (piolactinoma). Częstą przyczyną hiperprolaktyne- mii jest czynny hormonalnie gruczolak przysadki, zbudowany z komórek prolaktynowych (pro/aci/nomą). Początkowo uważano, że przypadki hi- perprolaktynemii związane z obecnością tego guza nie kwalifikują się do leczenia farmakologicznego. Jednak już w 1975 r. Corenblum i wsp. zaobserwowali u 2 chorych z guzami prolaktynowymi, uciskającymi na skrzyżowanie wzrokowe, normalizację pola widzenia pod wpływem leczenia bromokryptyną. Spostrzeżenie to, świadczące o regresji guza pod wpływem stosowanego leku, potwierdzili w końcu lat siedemdziesiątych inni autorzy. Między innymi w 1978 r. autor opublikował obserwację dotyczącą mężczyzny zi guzem przysadki, dużym stężeniem prolaktyny i uci-

– 54 skiem na skrzyżowanie wzrokowe, który nie wyraził zgody na leczenie operacyjne ani na radioterapię. U chorego tego zastosował leczenie bromokryptyną, stwierdzając szybką (po upływie 6 tygodni leczenia) normalizacją pola widzenia.

Upowszechnienie tomografii komputerowej przyczyniło się w znacznym stopniu do dalszego postępu w leczeniu farmakologicznym guzów prolaktynowych, stwarzając możliwość oceny skutków terapii także u tych chorych, którzy nie mają zmian w polu widzenia. Leczenie guzów prolaktynowych bromokryptyną stało się rutynowym sposobem postępowania i jest obecnie uważane nie tylko za alternatywę leczenia chirurgicznego, lecz nawet za metodę z wyboru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>