RODZAJE KOPULACJI PODCZAS KONSUMACYJNEGO AKTU SEKSUALNEGO

Konsumacyjny akt seksualny składa się z serii 8-10 pojedynczych kopulacji występujących w odstępach od kilku do kilkudziesięciu sekund i zakończonych ejakulacją. Następnie występuje kilkuminutowy okres refrakcji, po czym rozpoczyna się następna seria kopulacyjna.

W czasie konsumacyjnego aktu seksualnego występują u samca szczura trzy rodzaje kopulacji:

– 1. Kompletne kopulacje, zwane również intromisjami, w czasie których dochodzi do wprowadzenia prącia do pochwy.

– 2. Niekompletne kopulacje, w czasie których samiec kryje samicę, ale nie może wprowadzić prącia.

– 3. Ejakulacje – kompletne kopulacje, w czasie których dochodzi do wytrysku nasienia.

Wszystkie trzy rodzaje kopulacji dają się łatwo odróżnić w drodze obserwacji zachowania zwierząt. We wszystkich trzech przypadkach samiec chwyta samicę łapkami za boki i kryje ją od tylu. Niekompletna kopulacja charakteryzuje się serią szybkich ruchów frykcyjnych towarzyszących próbie wprowadzenia prącia do pochwy. Intromisja charakteryzuje się jednym wyraźnym ruchem frykcyjnym, w czasie którego dochodzi do wprowadzenia prącia. Erekcja prącia u samca szczura pojawia się w ułamku sekundy bezpośrednio poprzedzającym intromisję, pod wpływem bezpośredniego kontaktu żołędzi prącia z ujściem pochwy. Znieczulenie żołędzi prącia środkiem znoszącym czucie dotyku powoduje niewystępowanie erekcji (Adler, Bermant, 1966), Bezpośrednio po intro- misji samiec odskakuje ku tyłowi i przez kilka sekund oblizuje prącie, Czas trwania kompletnych i niekompletnych kopulacji wynosi dziesiąte części sekundy. Ejakulacja przypomina nieco intromisję, ale czas wprowadzenia prącia do pochwy jest znacznie dłuższy i wynosi około 1 s. Jednocześnie, w czasie jego trwania, obserwuje się charakterystyczne rozłożenie przednich kończyn. Po ejakulaeji wraz z wydzielonym nasieniem samiec pozostawia w pochwie samicy owalną grudkę zkoagulowa- nej wydzieliny, tak zwany koagulat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>