Umiejętność zaspokojenia potrzeby seksualnej partnera

Dla pełnej realizacji funkcji społecznej zachowania seksualnego niezbędna jest także umiejętność zaspokojenia potrzeby seksualnej partnera (tzw. funkcja altruistyczna). Również i to wymaganie należy odnosić wyłącznie do ludzi w pełni dorosłych, a szczególnie tych, którzy wstąpili w związek małżeński. Prawidłowe zachowanie pod tym względem możliwe jest tylko wówczas, jeśli partnerzy dobrze znają, rozumieją i akceptują swoje potrzeby nie tylko seksualne, ale także inne (akceptacji, kontaktu emocjonalnego itp.), a ponadto jeśli opanowali ars amandi w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania seksualnego. Rozwinięcie takich umiejętności jest wystarczające wówczas, jeśli pozwala na zaspokojenie potrzeby seksualnej partnera zdrowego. Trudno byłoby bowiem oczekiwać, że każdy człowiek będzie posiadał taką inniejętność traktowania partnera, iż samodzielnie przezwycięży jego nerwicowe lub inne zaburzenia seksualne. Zdarza się natomiast dość często, że młodzi (czy tylko?) ludzie traktują tę umiejętność wyłącznie jako sprawność techniczną zachowań seksualnych, co jest oczywiście znacznym uproszczeniem problemu, ponieważ, jak wiadomo, w kontakcie heteroseksualnym niezbędne jest także (szczególnie w odniesieniu do kobiet) prowadzenie określonej gry psychologicznej, uaktywniającej reakcje psychoseksualne.

Przedstawione powyżej trzy warunki, których spełnienie oznacza pełną realizację funkcji społecznej zachowania seksualnego, stanowią także kryteria zaburzeń tej funkcji. Tak więc stwierdzenie nieprawidłowego wyboru partnera, nieumiejętności nawiązania interakcji seksualnej lub nieumiejętności zaspokojenia potrzeby seksualnej partnera pozwalają na rozpoznanie zaburzeń zachowania seksualnego, które mogą, chociaż nie muszą, współ występować z zaburzeniami funkcji osobistej tego zachowania, stanowiącymi najczęściej główny przedmiot diagnozy i terapii klinicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>