Wpływ estrogenów na skórę część 2

Druga międzynarodowa konferencja standaryzacyjna (w r. 1935) zaleciła bowiem oznaczać nazwą międzynarodowej jednostki benzoatowej hormonu rujowego (MJB) tę ilość estradiolmonobenzoatu, która zdolna jest wywołać ruję u wytrzebionej samicy myszy. Wynosi ona 0,1 gamma tego związku. Zazwyczaj czyste hormony rujowe oznaczane są w JM, a ich estry (działające silniej) w MJB_

W praktyce stosuje się ciała rujopędne albo jako ovaria sicca lub wyciągi z jajnika, których działanie jest b. słabe ze względu na niewielką zawartość substancji czynnych, albo w postaci czystych hormor.ów rujowych lub ich bcnzoatów.

Właściwym i głównym, a zarazem najsilniej działającym hormonem rujowym pęcherzyka Graafa jest alfa-estradiol. Estron, najpierw wykryty hormon „pęcherzykowy“ (jak już wspomniano, nazwa ta jest właściwie dla niego nieodpowiednia) znajduje się tam tylko w nieznacznych ilościach. Oba te hormony, a także ich pochodne (np, estriol) występują w łożysku, w moczu nieciężarnych i ciężarnych kobiet (u tych ostatnich w dużych ilościach). W moczu ciężarnych klaczy znaleziono jeszcze inne ciała rujopędne (beta-estradiol, ekwininę i ekwileninę).

W czasie ciąży rujopędne działanie surowicy kiwi wzrasta stopniowo i to bardzo znacznie. Macica ma zdolność zmiany estronu na estriol, ale tylko w razie obecności dostatecznej ilości progesteronu. Odwracalne reakcje są też możliwe, ale zdarzają się wyjątkowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>