ZAMARTWICA PŁODU

Przyczyną zamartwicy płodu jest niedotlenienie. Powodem tego mogą być schorzenia matki, jak choroby serca i płuc, niedokrwistość, skrwawienie się w czasie porodu, przedwczesne odklejenie łożyska i węzły prawdziwe pępowiny. Najczęstszą jednak przyczyną bywa przerwanie krążenia pępowinowego lub matczynego w przestrzeniach międzykosmkowych. Ucisk na naczynia pępowinowe został omówiony powyżej. Przerwanie krążenia w przestrzeniach międzykosmkowych jest spowodowane czynnością porodową, czyli skurczami mięśniówki macicy, powodującymi zamknięcie naczyń maciczno-łożyskowych. Do czasu odejścia wód, jakkolwiek w czasie każdego skurczu macicy krążenie międzykosmkowe chwilowo jest upośledzone, to w czasie przerwy zositaje wyrównane. Natomiast po odejściu dużej ilości wód, częstych i silnych bólach, występuje zwijanie mięśni macicy, które może spowodować przerwanie krążenia w naczyniach maciczno-łożyskowych. Tężec macicy prawie zawsze powoduje zamknięcie tych naczyń i śmierć płodu. Zawały przestrzeni międzykosmkowych i częściowe odklejenie łożyska zmniejszają jego czynną powierzchnię i mogą być także przyczyną śmierci płodu..

We wszystkich powyżej opisanych przypadkach, płód nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu, gromadzący się dwutlenek węgla drażni ośrodki oddechowe, co powoduje oddychanie wewnątrzjajowe i dziecko ginie. Ruchy oddechowe zmieniają krążenie z płodowego na poza- płodowe, ciśnienie w tętnicach i żyłach pępowinowych obniża się i zo-staje przerwane krążenie łożyskowe. Śmierć następuje w ciągu kilku minut z objawami silnych drgawek. Płody niedonoszone znacznie dłużej mogą żyć bez wymiany gazowej, natomiast donoszone giną bardzo szybko. Jeśli zaburzenia w krążeniu łożyskowym następują wolniej, to płód może żyć jeszcze pół godziny i dłużej. Długotrwale porody, przedwczesne odejście wód, bóle kurczowe, zwijanie mięśnia macicy itp. powodują zamartwicę płodu dopiero- po dłuższym czasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>