Ruch powoduje obniżenie ciśnienia krwi

Dotyczy to również mechanizmu oddychania. Dobra kondycja fizyczna ma pozytywny, zasadniczy i wymierny wpływ na pracę płuc. To fakty, nie teoria. Poczynając od trzydziestego roku życia zdolność ustroju do przyswajania tlenu z wdychanego powietrza maleje w tempie około jednego procenta rocznie. Jednak, niezależnie od wieku, człowiek wysportowany przyswaja tlen bardziej efektywnie niż jego ociężały rówieśnik. W rezultacie, pomimo corocznego jednoprocentowego osłabienia wydolności płuc, sprawny siedem- dziesięciolatek może dostarczać organizmowi tyle samo tlenu, co niewytrenowa- ny trzydziestolatek. Regularne ćwiczenia fizyczne poprawiają również pracę serca i pomagają zapobiegać tworzeniu się niebezpiecznych zakrzepów. Wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu, a podniesienie stężenia we krwi HDL (’’dobrych” lipo- protein, o dużej gęstości). Wykazano również, że ruch powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Dzięki odpowiednim, regularnie uprawianym ćwiczeniom fizy-cznym można również przeciwdziałać postępującej z wiekiem sztywności sta-wów. Stała aktywność fizyczna wpływa dobrze na system nerwowy, obniża poziom stresu. Ludzie sprawni fizycznie mają lepszy refleks od nieruchliwych, a zdolność do natychmiastowego zareagowania w sytuacji kryzysowej może przecież decydować o życiu. Co do tego wszystkiego ja nie mam żadnych wątpliwości. U tych starszych pacjentów, którzy są aktywni fizycznie, obserwuję mniej niepokoju i nerwowości, mniej nastrojów depresyjnych, mniej problemów ze spaniem, mniejszą męczliwość, za to większą odporność psychiczną i pewność siebie niż u małoaktywnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>