Jajo inwazyjne T. saginata

W takich przypadkach przez jajo inwazyjne rozumiemy onkosferę z obu osłonkami embrionalnymi. Jajo inwazyjne T. saginata odznacza się znaczną wytrzymałością na działanie niekorzystnych czynników abiotycznych środowiska. W polskich warunkach klimatycznych może on przeżywać i zachowywać zdolność zarażenia żywiciela pośredniego ponad rok.

W przeciwieństwie do bardzo wąskiej, bo ograniczonej tylko do człowieka, spe-cjalizacji formy dojrzałej pasożyta, larwa jego może rozwijać się w różnych gatunkach żywicieli pośrednich. Najważniejszą epidemiologicznie rolę odgrywa bydło, lecz może ją pełnić także zebu, owca, koza, renifer, a także prawdopodobnie antylo- pa, żyrafa, lama i kozica. Z jaja inwazyjnego połkniętego przez żywiciela pośredniego uwalnia się onkosferą, która energicznymi ruchami haków embrionalnych toruje sobie drogę przez ścianę jelita cienkiego do naczyń krwionośnych i chłonnych.

Niewielkie rozmiary onkosfery (ok. 20 |0.m), a przede wszystkim zdolność do wydłużania się i zmniejszania przekroju ciała, umożliwiają jej przeciskanie się przez naczynia włosowate. Onkosfery korzystają z małego i dużego obiegu krwi, osiedlając się ostatecznie przede wszystkim w mięśniach szkieletowych, gdzie przekształcają się (3-6mies.) w drugie stadium larwalne, zwane wągrem bydlęcym (cy- sticercus bovis), który osiąga wymiary 7,5-10 x 3-6 mm stanowi białawy, wypełniony płynem pęcherzyk, z wypukłą do wewnątrz szyjką i skoleksem z przyssawkami. Żywiciel wytwarza często wokół larwy osłonkę łącznotkankową, izolującą jego organizm od pasożyta.

Wągier bydlęcy cechuje się długą przeżywalnością (kilka miesięcy – kilka lat). Najczęściej można go znaleźć w mięśniach żuchwy, szyi, języka, przełyku, mię-dzyżebrowych i serca, bardzo rzadko w wątrobie, płucach, mózgu i innych narządach.

Wytrzymałość wągrów m.in. na temperaturę sprawia, że źródłem zarażenia człowieka może być nie tylko mięso surowe, przede wszystkim „befsztyk tatarski”, lecz także mięso nie dosmażone, niedostatecznie uwędzone lub nie dogotowane. Wągier przekształca się w jelicie człowieka w postać dojrzałą po 2-3 mies.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>