Przypadki osłabienia czynności dokrewnych jajników

Przypadki osłabienia czynności dokrewnych jajników mają znaczenie w praktyce nie tylko dlatego, iż zostaje zatrzymany lub ulega wypaczeniu cykl miesięczny, ale że w przebiegu tego rodzaju schorzeń dochodzi często do objawów patologicznych w obrębie narządów nie tylko rodnych, ale i w innych. Jajniki nie wykazują znamion czynności dokrewnych, zawierają tylko nieznaczną ilość pęcherzyków i to nieraz o niezróżnicowanej warstwie ziarnistej i otoczce wewnętrznej. Macica bywa niewielka, często w nieprawidłowym położeniu, w zaniku jej błona śluzowa jest cienka z gruczołami słabo rozwiniętymi, szyjka zatraca właściwą sobie jędrność. Światło pochwy ulega zwężeniu, a sklepienia jej spłaszczeniu, ściany pochwy stają się mniej elastyczne, zmienia się również flora bakteryjna pochwy, co ułatwia działanie czynników szkodliwych i prowadzi tym samym do upławów, niejednokrotnie ropiastych.

Wygląd ogólny kobiet rzadko się zmienia. Jednak wskutek zmniejszenia się elastyczności skóry i skłonności do odkładania się tłuszczu w tkance podskórnej rysy twarzy zatracają często swoją świeżość i cera staje się bledsza. Zmienia się ogólna przemiana materii (wzrost lipoidów we krwi), a wskutek niekorzystnego wpływu na układ nerwowy' wegetatywny spowodowanego brakiem czynności dokrewnych jajnika, występują przykre objawy podmiotowe, jak uderzenia krwi do głowy, poty, bicie serca, uczucie znużenia lub gorąca, stany lękowe i bezsenność, które dowodzą wzmożonej pobudliwości nerwów naczynioruchowych. Niejednokrotnie stwierdzamy też zmiany we krwi (opóźnione krzepnięcie, większy odsetek limfocytów), przypadłości ze strony jelit (biegunki, parcie na stolec, kolka kiszkowa itd.) oraz pewne objawy nerwowe i psychiczne.

Jakkolwiek bezpośrednią przyczyną tego rodzaju stanów jest brak czynności dokrewnych jajników, należy je uważać raczej za zmiany będące wypadkową wypaczonego w tych warunkach działania i innych gruczołów dokrewnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>