Chromosomy pochodzenia ojcowskiego

Chromosomy pochodzenia ojcowskiego oznaczone są czarno, chromosomy pochodzenia matczynego jasno, Ciałka biegunowe przedstawione są w postaci małych krążków. Prajaja (owogonie), które stwierdzamy już u zarodków 15-'?0 cm długich, mnożą się w życiu płodowym wielokrotnie przez podział (okres mnożenia się owogonti), tworząc do chwili urodzenia się dziecka duży ich zapas (około +00000). Po urodzeniu płodu jaja już nie powstają, Owogonie w rozmaitych okresach zaczynają rosnąć, przekształcając się w tzw. owocyty. Wzrost ten dotyczy przed okresem pukwTliinia tylko znikomej ich liczby. Odtąd dopiero przychodzi do rozwoju wybranych owocytów (komórek jajowych w pęcherzykach pierwotnych) i to już w regularnych odstępach czasu. Po okresie wzrostu owncytuw przychodzi okres ich dojrzewania. Każdy owncyt daje tylko jedno jajo, gdyż przy jego podziałach powstają trzy ciałka biegunowe korowej jajnika pod osłonką białawą (tu~ nica albuginea). Składają się one z komórki jajowej, otoczonej pojedynczą warstwą płaskich komórek nabłonkowych, tzw. warstwą ziarnistą (membrana granulosa) i wewnętrzną osłonką pęcherzyka (theca folliculi interna), utworzoną z tkanki łącznej miąższu jajnikowego. W czasie kiedy pęcherzyk dojrzewa, komórki nabłonkowe warstwy ziarnistej zaczynają się rozmnażać i przekształcać w komórki walcowate. W dalszym ciągu część ich ulega zwyrodnieniu (są to tzw. komórki Call-Exnera), a potem rozpuszczeniu. Wskutek tego po jednej stronie pęcherzyka tworzy się przestrzeń, którą bardzo szybko wypełnia ciecz pęcherzyka (liquor folliculi). Po przeciwnej stronie pęcherzyka komórki warstwy ziarnistej tworzą natomiast wzgórek jajonośny (cumulus proligerus, discus oophorus), w obrębie którego mieści się jajo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>