DOBUTAMINA

Jest to pochodna izoproterenolu, syntetyczna kardioselektywna amina ka- techolowa, stosowana w leczeniu ostrej niewydolności serca z objąwami tzw. małego rzutu. Dobutamina, odmiennie niż inne aminy katechołowe, poprawia czynność komory poprzez bezpośrednią stymulację. Działając wybiórczo na receptory (Ij-adrenergiczne w mięśniu sercowym, powoduje zwiększenie objętości wyrzutowej poprzez obniżenie ciśnienia napełniania komory lewej. Wykazuje minimalne działanie |32- i a-adrenergiczne, zwiększając kurczliwość serca bez istotnego wpływu na wartości ciśnienia tętniczego. Mimo nieznacznego obniżenia oporu naczyniowego, stosowanie dobutaminy nie powoduje hipotonii, dzięki zwiększeniu objętości wyrzutowej. Wpływ na naczynia obwodowe jest dwufazowy. W małych dawkach, poniżej 7,5 gg/kg/min dobutamina powoduje łagodny skurcz naczyń, w większych ich rozszerzenie. Działanie chronotropowe i arytmogenne dobutaminy jest znacznie mniejsze niż innych, używanych w klinice, amin katecholowych.

U chorych z ostrym zawałem serca, powikłanym niewydolnością komory lewej, z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, dobutamina zwiększa objętość wyrzutową bez istotnego wpływu na czynność serca i ciśnienie układowe, zmniejszając obciążenie wstępne i następcze. Te korzystne efekty hemodynamiczne leku wpływają dodatnio na metabolizm mięśnia sercowego. Dlatego dobutamina może być bezpiecznie stosowana w zawale serca, nie powodując nasilenia dolegliwości dławicowych ani szerzenia się niedokrwienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>