Układy nerwowy i wydalniczy

Układy nerwowy i wydalniczy zbudowane są według schematu omówionego w części ogólnej. W każdym członie tasiemca znajdują się dobrze widoczne podłużne przewody wydalnicze ograniczające środkowe pole proglotydu.

Bardzo dobrze rozwinięty układ rozrodczy zapewnia dużą płodność tasiemca. Układ rozrodczy męski składa się z licznych pęcherzykowatych jąder umieszczonych po bokach proglotydu pomiędzy jego krawędzią boczną a podłużnymi przewodami wydalniczymi, lekko nakładając się na nie od strony grzbietowej, zwanej również męską. Od każdego pęcherzyka jądrowego odchodzi kanalik nasienny, który łączy się z innymi w kanaliki większe, wpadające w tylnej części środkowego pola proglotydu do grubszego cewkowatego nasieniowodu. Biegnie on w licznych skrętach w kierunku krawędzi przedniej proglotydu, przed którą rozszerza się w pęcherzyk nasienny, a następnie przechodzi w część kroczową i wytryskową biegnącą w mięsistym i wysuwalnym narządzie kopulacyjnym (cirrus). Ostatnie dwa odcinki przewodu płciowego męskiego otoczone są torebką. Otwór płciowy męski umieszczony jest na dnie zatoki płciowej, leżącej po stronie brzusznej przedniej części środkowego pola proglotydu (ryc. 4.26).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>