Pobudliwość seksualna – kontynuacja

Pobudliwość seksualna jest większa u mężczyzn niż u kobiet. Mężczyźni na ogół łatwiej doznają podniecenia seksualnego pod wpływem różnych bodźców z zewnątrz, natomiast kobiety ulegają podnieceniu trud- naei, a przy tym często, jeśLi są to bodźce sztuczne, na przykład obrazki, fotografie, doznają raczej nie tyle przyjemnego, wyraźnego podniecenia seksualnego ile nastroju, na podłożu którego łatwiej może dojść do kontaktów seksualnych. Mężczyźni zwykle szybciej osiągają orgazm niż kobiety. Powolniejszy przebieg reakcji seksualnych u kobiety wynika nie tyle z odrębności fizjologicznej, ile przede wszystkim uwarunkowany jest rozlicznymi i różnorodnymi hamulcami psychicznymi. Usunięcie tych hamulców znacznie przyspiesza przebieg reakcji seksualnych oraz osiągnięcie orgazmu. Świadczy o tym między innymi obniżenie hamulców pod wpływem zażytego alkoholu lub narkotyków. Oprócz hamulców psychicznych pewną rolę odgrywa na ogół słabiej rozbudowana wyobraźnia seksualna u kobiety. U mężczyzny już samo wyobrażenie kontaktu seksualnego z pożądaną kobietą może wywołać podniecenie seksualne i erekcję prącia, a nawet orgazm i wytrysk nasienia, natomiast u kobiety podobne wyobrażenia o mężczyźnie rzadziej doprowadzają do podniecenia seksualnego i orgazmu wywołują raczej odpowiedni nastrój w ogóle (inaczej jest w trakcie masturbacji: wtedy zarówno mężczyzna, jak i kobieta mogą osiągać orgazm przy współudziale wyobrażeń). U kobiety, w większym stopniu niż u mężczyzny, pobudliwość seksualna doznaje wahań, zwykle w kierunku jej obniżenia pod wpływem aktualnych kłopotów i trudności życiowych oraz przemęczenia fizycznego i psychicznego. Pobudliwość ta, a więc i szybkość przebiegu reakcji seksualnych wiodących do orgazmu, jest też w większym stopniu niż u mężczyzny uzależniona od partnera seksualnego od jego kultury, doświadczenia, stylu ekspresji przeżyć, zaspokojenia przez niego pozasąk- sualnych potrzeb kobiety, na przykład potrzeby bezpieczeństwa oraz od uczuć, którymi darzy go kobieta. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>