Ochrona patentowa

Z całą pewnością takie zalecenia dla badaczy jak zachowanie dobrego notatnika laboratoryjnego jako dokumentu oraz rozróżnianie warunków patentowania od publikacji naukowej staną się regułą.

W dyskusjach nad zakresem ochrony patentowej ścierają się interesy różnych grup nacisku, które nie zawsze można pogodzić na drodze kompromisu. W bardzo istotnym stopniu wynalazki biotechnologiczne są dziś dokonywane, a w każdym razie prace nad nimi są finansowane, przez bogate firmy prywatne lub korporacje ponadnarodowe. Ochrona patentowa musi im zagwarantować wymierne korzyści ekonomiczne, będące konsekwencją dokonywanych wynalazków. Badania naukowe w dziedzinie biotechnologii wymagają ogromnych nakładów finansowych. Trudno się zatem dziwić, że instytucje czy korporacje je prowadzące domagają się jasnych i stabilnych reguł ochrony własności intelektualnej. Postępowanie zgodne z takimi regułami jest również warunkiem komercjalizacji wynalazków biotechnologicznych. Normy prawne dotyczące ochrony praw własności intelektualnej spełniają jeszcze inną – szczególnie w biotechnologii – funkcję. Jest to funkcja kontrolna. Otóż poprzez wykluczenie lub ograniczenie zdolności patentowej w odniesieniu do niektórych obiektów lub procesów, chroni się społeczeństwo (przynajmniej do pewnego stopnia!) przed szalonymi lub nie sprawdzonymi dostatecznie inicjatywami. Patentowanie zmusza także do publikowania opisów wynalazków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>