CHINOLINA

Może być przyczyną takich objawów niepożądanych ze strony oun, jak uczucie migania, mroczek środkowy, zaburzenia ostrości wzroku, zaburzenia akomodacji, dość często dochodzi do ciężkich toksycznych uszkodzeń siatkówki, zaniku prostego nerwu wzrokowego. Zdarza się to częściej, gdy dawka ogólna chlorochiny, pochodnej chinoliny, przekroczy 100 g. Znaną są również późne retinopatie – po 4-5 łatach od rozpoczęcia leczenia chłorochiną [5]. Z innych objawów ocznych obserwowano przejściowe porażenie mięśni galkoruchowych [49, 53]. W rzadkich przypadkach leczenia chłorochiną dochodzi do miopatii i uszkodzeń nerwów obwodowych.

Preparaty soli złota. Dają uszkodzenia nerwowe czy wielonerwowe bardzo rzadko [44].

Ta grupa teków wywiera bezpośrednie działanie toksyczne na komórki nerwowe, podobnie jak na komórki nowotworowe guza. Stąd też mówi się o „chorobie cytostatycznej”, analogicznie jak o chorobie popromiennej.

Leki cytostatyczne {chlormetyna, chlorambucyl, uracyl, cyklofosfamid). Wywołują odwracalne psychozy, a prokarbazyna reakcje maniakalne. Najczęściej opisywano objawy toksyczne ze strony mózgu wywołane azauracylem i nieco rzadziej 6-azaurydyną. Ostatnio opisano zmiany wywołane asparaginazą. W 25-40% przypadków leczonych asparaginazą dochodzi do depresji, splątania, senności. Zaburzenia te zależne są od dawki i wiążą się ze zmianami patologicznymi w eeg,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>