ZAPALENIA OPON WYWOŁANE PRZEZ GRZYBKI

– 1. Drożdżalii— chorobę wywołuje Cryptococcas neolormans lub Torula Hystolytica — twór okrągławy z szeroką otoczką. Zajęcie układu nerwowego często kojarzy się z drożdżakowatością płuc, skóry itp. Anatomopatologicznie i klinicznie jest to meningoencephalitis. Przebieg choroby jest podostry. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy umiarkowany odczyn komórkowy, zwiększenie ilości białka i grzybki. Różnicowanie: gruźlicze zapalenie opon. Leczenie: Amphoteresin B. Rokowanie: niepomyślne.

– 2. Promienica. Zapalenie opon zawsze jest wtórne, ma charakter ropny i przebieg dość ostry. Rozpoznanie etiologiczne nie jest trudne. Leczenie: sulfadiazyna, chloromycetyna, streptomycyna.

TZW. LIMFOCYTOWE („JAŁOWE”) ZAPALENIE OPON. Tak ogólnie określamy przypadki, w których ostro rozwija się zapalenie opon z gorączką: w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy pleo- cytozę umiarkowaną z przewagą limfocytów z prawidłową zawartością cukru i chlorków zwykłe badania bakteriologiczne wypadają ujemnie. W przypadkach takich niekiedy udaje się wykryć wirus choriomenin- gitis, ECHO, Coxsackie, wirus choroby Heinego-Medina. Limfocytowe zapalenie opon może też powstać w związku z świnką, mononukleozą zakaźną, albo także w brucelozie, w leptospirozach itp. Rozpoznanie kliniczne (ale nie etiologiczne) w większości przypadków jest łatwe. Rokowanie jest pomyślne. Leczenie objawowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>