Bóle część 2

Podrażnienie to przenosi się do rdzenia, a stąd na nerwy czuciowe danej okolicy, co wywołuje uczucie bólu, umiejscowionego w sąsiedztwie kości krzyżowej. Jest rzeczą zrozumiałą, że pobudki wywołujące podrażnienie nerwów trzewnych i przeniesienie się tego podrażnienia w rdzeniu lędźwiowym na nerwy czuciowe odnośnej części rdzenia mogą być najrozmaitsze, występować w najróżnorodniejszych schorzeniach kobiecych narządów rodnych i towarzyszyć najrozmaitszym powikłaniom.

Szereg schorzeń kobiecych narządów rodnych o ściśle określonym obrazie anatomicznym może wywołać w ten sposób uczucie bólu w krzyżu, jakkolwiek nie przychodzi wcale do bezpośredniego ucisku na okolicę krzyżową. W wielu wypadkach są one jednak tylko następstwem przekrwienia wewnętrznych narządów rodnych u osób szczególnie wrażliwych, bez jakichkolwiek zmian anatomo-patolo- gicznych, a często nie mają one żadnego związku z narządami miednicy małej (lumbago). Ten ostatni rodzaj bólu w krzyżu cechuje się nasileniem w godzinach rannych, po wstaniu z łóżka i wzmaganiem się pod wpływem ucisku. Bóle mięśniowe w okolicy krzyżowej mogą być również następstwem zwyrodnienia mięśni w przebiegu pewnych chorób zakaźnych oraz wysiłków fizycznych. Występować mogą również w przebiegu schorzeń nerek i kręgosłupa. Pojawianie się ich jest często najwcześniejszym objawem rozmiękania kości (osteomalacia). Na wzmiankę zasługują bóle w okolicy kości ogonowej (coccygodyma), które są często pochodzenia urazowego i występują także po ciężkich porodach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>