Zmiany w macicy

Podobnie jak kształt, tak i położenie macicy zmienia się w czasie ciąży. Zależy to od czasu ciąży, napełnienia pęcherza moczowego i dolnego odcinka jelita grubego. Prócz tego w późniejszych miesiącach, kiedy macica wyrasta z miednicy małej do jamy-brzusznej, przylega ona przednią ścianą do powłok brzusznych i przy tym nigdy nie leży ściśle w linii środkowej, lecz najczęściej zbacza w prawo, rzadziej w lewo. Oś podłużna macicy jest skręcona również w prawo tak, iż lewy róg leży bardziej ku przodowi, prawy ku tyłowi. Zmiana położenia ciężarnej, a szczególnie wieloródek, z wiotkimi powłokami brzusznymi, wpływa na położenie macicy. Jeśli ciężarna znajduje się w pozycji leżącej, macica opada w kierunku kręgosłupa, a w pozycjach bocznych przechyla siię na tę stronę, w którą jest zwrócona ciężarna.

– c) zmiany w macicy w X miesiącu ciąży (dolny odcinek). Po tych uwagach wstępnych, dotyczących kształtu i położenia macicy w czasie ciąży, opiszemy te zmiany bardziej szczegółowo. Między 1 a 3 miesiącem ciąży macica zmienia swój kształt z groszkowatego na kulisty, przy czym jeden z rogów może być wypukłony bardziej niż dmgi. Powiększony i cięższy trzon macicy opada ku przodowi, wskutek czego normalny rozwarty kąt przjodozgięcia zmienia się na ostry. Ucisk dna na pęcherz powoduje' uczucie parcia i potrzebę częstszego oddawania moczu. Szyja rozpulchniona w mniejszym stopniu, przesuwa się okolicą ujścia wewnętrznego w kierunku kości krzyżowej i nie stoi tak, jak poza ciążą w środku osi miednicy. Skutkiem tego ujście zewnętrzne nie jest zwrócone ku tylnemu sklepieniu, lecz bezpośrednio ku osi pochwy. Sklepienie przednie, uciśnięte przez macicę, obniża się, co robi wrażenie pozornego skrócenia pochwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>