Metody oznaczania poziomu poszczególnych hormonów – rozwinięcie

Oznaczania poziomu hormonów, zarówno we krwi, jak i w moczu, można dokonywać następującymi sposobami:

– 1) przez badanie hormonów w warunkach podstawowych, bez obciążania ustroju jakimikolwiek wysiłkami czy zastosowania jakichkolwiek aktywnych związków chemicznych

– 2) przez oznaczanie hormonów za pomocą testów dynamicznych, polegających na pobudzeniu wydzielania hormonów przez podanie egzogennych hormonów lub przez podanie związków chemicznych wyzwalających określone zmiany w wytwarzaniu endogennych hormonów, na przykład klomifenu uwalniającego gonadotropiny z przysadki, metopiro- nu przy badaniu rezerwy przysadkowej

– 3) przez badanie przebiegu przemian odpowiednich związków chemicznych w całym ustroju lub w poszczególnych narządach, po obciążeniu ich hormonami lub swoistymi substancjami, które wyzwalają ściśle określone zmiany w układzie neurohormonalnym

– 4) przez postępowanie uzupełniające, polegające na wykonaniu badań biopsyjnych, cytologicznych, genetycznych, morfologicznych itp. jako metod oceny stanu elektorów. Dotyczy ono na przykład określania zmian rozrostowych lub wydzielniczych w błonie śluzowej macicy po wylyżeczkowaniu jamy macicy, oceny histologicznej zdolności genera- tywnych i wewnątrzwydzielniczych jąder po ich biopsji, określania ilości i rodzaju chromosomów w limfocytach lub komórkach nabłonków w przypadkach różnicowania i rozpoznawania zaburzeń rozwoju płciowego czy wreszcie badań radiologicznych kości czaszki, kręgosłupa itp.

Badania laboratoryjne mogą więc prowadzić do oznaczenia poziomu określonych hormonów we krwi, płynach ustrojowych lub w moczu, albo stanowią sprawdzian kierunku zmian stężenia tych hormonów przed i po zadziałaniu jakiegokolwiek bodźca, który w sposób mniej lub więcej specyficzny oddziałuje na metabolizm hormonów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>