Metody regulacji płodności

Jakkolwiek stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych obarczone jest ryzykiem, nie ulega żadnej wątpliwości, że są one najskuteczniejszym środkiem antykoncepcyjnym i że ich skuteczność – tak jak każdej metody zapobiegania ciąży – zależy od motywów ich użycia oraz poziomu intelektualnego stosujących je osób. Zwraca się uwagę na znaczenie środków antykoncepcyjnych zarówno dla swobody życia seksualnego kobiet, to jest zrównania ich możliwości podejmowania stosunków płciowych z możliwością mężczyzn (bez obawy zajścia w ciążę), jak i dla uniezależnienia kobiety od woli partnera w sprawie posiadania czy nieposiadania potomstwa. Stosując środki antykoncepcyjne kobieta ma możność podejmowania tej istotnej decyzji niezależnie od woli współpartnera. Bezpieczeństwo stosowania tej metody najlepiej porównać ze stosowaniem metody domacicznych środków antykoncepcyjnych, która zbadana na ogromnych populacjach wykazuje, że aż w 10°/o przypadków wkładki wypadają w pierwszym roku ich zastosowania, co znacznie obniża u kobiet poczucie bezpieczeństwa i tylko 40% z nich decyduje się na ponowne założenie wkładki. Dalszych 10% kobiet ma usuwane wkładki w pierwszym roku ich stosowania z powodu krwawień lub odczuwania bólu. Odsetek ten maleje o połowę w drugim roku używania i o 2/3 w roku następnym. Około 3% kobiet wykazuje stany zapalne miednicy małej. Czasem zdarza się nawet przebicie macicy, z jednoczesnym uszkodzeniem przewodu pokarmowego, które może przejawiać się na przykład niedrożnością jelit.

To ogólne zestawienie danych jasno wskazuje, że co najmniej dwadzieścia parę procent kobiet nie może korzystać z domacicznych środków antykoncepcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>