Obraz histologiczny wycinka biopsyjnego wątroby

Obraz histologiczny wycinka biopsyjnego wątroby wykazuje, że w zrazikach znajdują się ogniska martwicy, pojawiają się wtręty kwasochłon- ne oraz nacieki komórek jednojądrzastych, które umiejscawiają się w przestrzeniach wrotnych oraz w okolicy ognisk martwicy. Niekiedy ogniska martwicy są liczne, zlewają się w obraz ostrego żółtego zaniku wątroby. Jednocześnie napotkać można guzkowe ogniska regeneracji (wczesny okres marskości pomartwiczej).

Żółtaczka i inne objawy utrzymują się zazwyczaj po odstawieniu leku jeszcze przez kilka tygodni, najczęściej dochodzi do wyleczenia. W. niektórych przypadkach proces chorobowy może przeciągać się przez wiele miesięcy i przechodzić w typowy obraz pomartwiczej marskości wątroby.

Zgony we wczesnej fazie są spowodowane ostro powstającą niewydolnością wątroby, później zależą od zmian związanych z postępującą marskością.

Leczenie jest nieswoiste. Oprócz odstawienia leków obejmuje wypoczynek i lekko strawną, pełnowartościową dietę. Steroidy są wskazane w przypadkach o ciężkim przebiegu.

W przypadku stosowania wymienionych leków oraz innych leków he- patotoksycznych powinno obowiązywać monitorowanie biochemicznych parametrów stanu czynnościowego wątroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>