Wyłuszczanie guza międzyblaszkowego

Ze względu na zrosty międzyblaszkowych guzów z otoczeniem zabieg nie zawsze jest prosty, a i samo wyłuszczanie guza spomiędzy blaszek otrzewnowych więzu szerokiego doprowadza często do uszkodzenia ściany torbieli i wylania się jej treści do jamy brzusznej. Zawsze należy mieć na uwadze możliwe przemieszczenie moczowodu przez rozwijający się guz międzyblaszkowy, toteż operacja powinna być wykonana z wyjątkową ostrożnością.

Wyłuszczanie guza pozornie międzyblaszkowego, a unieruchomionego przez zrosty otrzewnowe wymaga oddzielenia go od tylnej blaszki więzadła szerokiego, która na nim leży. Jest to nie zawsze rzeczą łatwą, zwłaszcza w przypadkach rozległych zrostów. Mylne rozpoznanie guza rzekomoblaszkowego jako międzyblaszkowego doprowadza często do niepotrzebnego rozcinania blaszek więzu szerokiego, rozdzielania tkanki łącznej przymacicza, uszkodzenia naczyń krwionośnych, a nawet okaleczenia moczowodu. Zorientowanie się więc w topografii tego rodzaju guzów jajnikowych jest rzeczą konieczną przed przystąpieniem do zabiegu.

W bardzo rzadkich przypadkach i w zasadzie tylko wówczas, gdy chodzi o niewielkie, wykazujące wyraźną undulację torbiele o długiej szypulef można usunąć guz w drodze operacji pochwowej. Dokonuje się tego przez otwarcie jamy brzusznej w tylnym sklepieniu pochwy (kołpocoeliotomia posterior). Pochwa musi być dostatecznie szeroka, aby umożliwić dobry dostęp do pola operacyjnego. Guzów litych nigdy nie wydobywa się drogą pochwową ze względu na ich potencjalną złośliwość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>