Torbiele skórzaste

Drobne podsurowicówkowe pęcherzyki o nieznanej etiologii, określane niezbyt szczęśliwie dobraną nazwą „torbieli otrzewnowych“ (cystes peritoneales). Wyścielone warstwą nabłonka sześciennego torbiełki błony śluzowej (cystes membranae mucosae oviducti), które mogą rozwijać się częściowo także w mięśniówce jajowodu. Ich etiologia nie jest jasna. Niektórzy badacze łączą ich powstawanie z przewlekłym zapaleniem trąbek, zwłaszcza tzw. przewlekłym zapaleniem guzkowym (salpingitis chronica nodosa).

Torbiele wrodzone, które powstają wskutek zaburzeń rozwojowych w miejscu połączenia cloogonowego odcinka ciała Wolffa z resztą jajowodu. Zaburzenia te polegają najczęściej na wytworzeniu się dodatkowego jajowodu z osobnym ujściem brzusznym lub też na powstaniu w obrębie jednego jajowodu dwóch ujść brzusznych. W tego rodzaju tworach w sprzyjających warunkach mogą się rozwijać torbiele wypełnione płynem surowiczym. Torbiele dodatkowego jajowodu z osobnym ujściem brzusznym (parasalpinx) tworzą się w następstwie zarośnięcia tego ujścia i nagromadzenia się płynu w świetle jajowodu (hydroparasalpinx). W jajowodzie, który ma dwa ujścia brzuszne, także może dojść do utworzenia się „wodniaka“ (hydrosalpinx accessoria), jeśli w następstwie skrętu części jajowodu z drugim ujściem brzusznym ulega ono zamknięciu, co sprawia, że płyn wytwarzany przez nabłonek śluzówki nie może przedostać się do światła właściwego jajowodu.

Na osobną wzmiankę zasługuje tzw. torbiel strzępkowa (cystis fimbrialis). Powstaje ona w drobnych kanalikach biegnących od wnęki jajnika ku górze i na zewnątrz wzdłuż strzępka jajnikowego trąbki. Twór ten odpowiada spotykanej niekiedy u mężczyzny torbieli rete testis.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>