Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

Digoksyna (Lanoxin). Jeśli niezbędne jest osiągnięcie szybkiego działania glikozydów naparstnicy, a nie ma szczególnych wskazań do zastosowania innych preparatów, to lekiem niemal z wyboru jest digoksyna podana dożylnie [23]. Według niektórych klinicystów silniejszym lekiem jest Lanatosid C, chociaż czas i siła działania inotropowego są podobne. Różnica dotyczy w zasadzie wchłanialności z przewodu pokarmowego digoksyna wchłania się w 65 – 80%, a Lanatosid C tylko w 40%.

Dawkowanie leku jest następujące: dawka początkowa dożylna wynosi 0,5-1,0 mg, po czym powtarza się 0,25 mg po 2 – 4 h, zależnie od po- :rzeb. Następnie podaje się dożylnie 0,25 – 0,5 mg dziennie lub doustnie 0 5 mg przez 2 – 3 dni. Po takim dawkowaniu uzyskuje się na ogół pełne nasycenie. Dalej należy utrzymać dawkę podtrzymującą 0,25 mg lub 0,5 mg doustnie.

Działanie niepożądane preparatów glikozydów naparstnicy jest bardzo podobne i dlatego zostanie omówione dla całej grupy leków łącznie. Objawy toksyczne występują przede wszystkim ze strony układu krążenia : przewodu pokarmowego, rzadziej dotyczą innych narządów i układów [2, 18, 23],

W obrębie układu sercowo-naczyniowego najczęściej występują różnego rodzaju zaburzenia rytmu i przewodzenia [23]. W zakresie zaburzeń rytmu często stwierdza się napadowy częstoskurcz przedsionkowy (PAT – paroxysmal atrial tachycardia) z blokiem, liczne skurcze komorowe, a także częstoskurcz komorowy. Blokowanie przewodzenia przedsionko- wo-komorowego może wyrażać się blokiem od I do III stopnia. W czasie tych zaburzeń może dojść do pogorszenia, a nawet załamania się hemo- dynamiki [15, 18]. Toksyczne objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą się objawiać: niechęcią do jedzenia, nudnościami, wymiotami. Dość często występuje widzenie w kolorze (żółtym lub zielonym) albo o zama- zanych kształtach. Sporadycznie zjawia się pokrzywka, eozynofilia lub trombocytopenia {2, 23]. –

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>