ALDOSTERON

Aldosteron jest hormonem steroidowym wytwarzanym przez komórki warstwy kłębkowatej kory nadnerczy. Odznacza się on obecnością grupy aldehydowej przy C-18. Budowę chemiczną oraz główne drogi metaboliczne aldosteronu przedstawiono na ryc. 16. Podane na rycinie wartości liczbowe wyrażają procentowe ilości danego metabolitu w stosunku do dobowego wydzielania aldosteronu. Dotychczas poznano losy zaledwie połowy wytwarzanego w ciągu doby aldosteronu. Wydalanie metabolitów aldosteronu odbywa się głównie przez nerki.

Dobowa ilość wytwarzanego aldosteronu w nadnerczach wynosi 127- 255 nmol (100-200 gg) – stężenie zaś tego hormonu w surowicy krwi w czasie stosowania diety o normalnej zawartości jonów Na+ 55,4- 416 nmol/1 (2-15 ng/100 ml). Okres póltrwania aldosteronu wynosi 35 min.

Wydzielanie aldosteronu jest regulowane wieloma czynnikami, spośród których omówione zostaną tylko najważniejsze.

Układ renina-angiotensyna jest najpewniej jednym z najważniejszych regulatorów wydzielania aldosteronu. Czynniki pobudzające wydzielanie reniny (p. wyżej) pobudzają również wydzielanie aldosteronu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>