Badanie błony śluzowej pod mikroskopem część 3

– h)Rektoskopia jako metoda badania stosowana jest w ginekologii bardzo rzadko, chyba gdy chodzi o stwierdzenie, jak zachowuje się śluzówka odbytnicy w przebiegu raka macicy oraz w przypadkach powikłań po leczeniu radem raka szyjki macicznej (blizny, owrzodzenia, przetoki).

– i)Cystoskopia i ureteroskopia. Badanie dróg moczowych za pomocą specjalnych przyrządów optycznych ma znaczenie w licznych przypadkach zapaleń i nowotworów, rozwijających się w narządach rodnych i przechodzących następnie na pęcherz. Dokonuje się go specjalnymi przyrządami po uprzednim wypełnieniu pęcherza moczowego płynem obojętnym w celu rozciągnięcia jego ścian.

– j)Mierzenie. Niezależnie od oznaczania objętości brzucha badanej kobiety za pomocą centy- metru oraz oznaczania odległości dna macicy od ujścia zewnętrznego kanału szyjki zgłębnikiem (w normalnych przypadkach odległość ta wynosi 7 cm) przeprowadza się niekiedy w ginekologii określenie wielkości guzów za pomocą cyrkla, którego jedno ramię wprowadzone jest do pochwy lub odbytnicy, a drugie umieszczone na powłokach brzusznych pacjentki. Mierzenie guzów w ten sposób jest godne zalecenia, gdyż określanie ich wielkości wyłącznie na podstawie obmacywania prowadzić może do mylnej oceny ich rozmiarów.

– k)Badanie drożności jajowodów przez przedmuchiwanie. Metoda ta, której twórcą jest Rubin, jest dziś powszechnie stosowana tak w celach leczniczych, jak i rozpoznawczych. Polega ona na wprowadzeniu do jamy macicy pod ciśnieniem 50-100 mm Hg (według skali Riva-Rocciego) bezwodnika kwasu węglowego przez rurkę- metalową, którą łączy się ze zbiornikiem gazu oraz manometrem, oznaczającym jego ciśnienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>