Grzybica woszczynowa głowy owłosionej i nieowłosionej

Znamiennym wykwitem grzybicy woszczynowej jest tzw. tarczka woszczynowa lub kubek woszczynowy (scutulum iavi), który jest tworem okrągłym, miseczkowatym, barwy jasnożółtej, wydzielający przykry zapach mysiego gniazda. Kubki zlewają się ze sobą i pod ich’pokładami dochodzi z czasem do bliznowatego zaniku skóry i do wyłysienia.

Grzybica woszczynowa głowy owłosionej (!avus capillitii) występuje najczęściej w postaci rozsianych albo zlanych ze sobą żółtych kubków woszczy- nowych, rzadziej w postaci łuszczycowatej rumieniowo-złuszczającej się. Na głowie owłosionej widuje się równocześnie wyłysienia i bliznowate zaniki skóry.

Grzybica woszczynowa skóry nieowłosionej powstaje albo wskutek zewnętrznego zakażenia, albo przerzutowo — drogą krwi (grzybiczaki). W pierwszym razie stwierdza się w skórze albo ogniska złożone z kubków woszczynowych, bądź ogniska rumieniowo-złuszczające się. Przerzutowe grzybiczaki woszczynowe zjawiają się najczęściej na tułowiu w postaci wysiewów wykwitów grudkowatych, krostowych lub rumieniowatych.

Grzybica woszczynowa paznokci powstaje zazwyczaj wskutek przeniesienia grzybów z istniejącego ogniska chorobowego na głowie owłosionej. Grzyb wrasta do łożyska paznokciowego i przez płytkę paznokcia przeświecają żółte ziarna, a paznokieć grubieje i kruszeje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>