Opatrunki gipsowe

Wyniki nastawienia, redresji, zabiegu operacyjnego utrwala się unieruchomieniem zewnętrznym, jakim jest opatrunek gipsowy . Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej używa się kombinacji obwojów okrężnych i podłużników. Opatrunki gipsowe nietypowe, w których wykorzystuje się np. szyny Cramera, zaczepy wyciągowe itp., stosuje się w rozległych, otwartych uszkodzeniach .kończyn (opatrunki gipsowe mostowe dla wzmocnienia lub umożliwienia kontroli rany). Opatrunki gipsowe nietypowe to także takie, które unieruchamiają kończyny w pozycjach niefizjologicznych (np. nadmierny wyprost, lub zgięcie), jednakże czasowo koniecznych z uwagi np. na rodzaj złamania, złuszczenie nasady itp.

Opatrunki gipsowe poza uszkodzeniami kości i stawów, zabiegami operacyjnymi mają także zastosowanie w leczeniu ran tkanek miękkich, do leczenia przykurczów, do poprawienia ustawień stawów w następstwach niedowładów lub porażeń i zapobieganiu zniekształceniom i przykurczom., zakażeniom wtórnym. Podłużniki gipsowe, które mogą być dowolnie zdejmowane i zakładane, mają zastosowanie w okresie rozpoczynania usprawniania ruchów, zastępują one niejednokrotnie aparaty orto-pedyczne. Przeciwwskazaniem do zakładania opatrunków gipsowych jest nie opano-wane krwawienie, uszkodzenia naczyń grożące martwicą oraz zakażenia beztle-nowcami. Wysoka gorączka połączona z bólem unieruchamianej kończyny, obrzęk palców, powiększenie i bolesność węzłów chłonnych lub zły stan chorego stanowią wskazania do rewizji lub zmiany opatrunku. Podawanie środków przeciwbólowych jest przeciwwskazane, gdyż maskuje objawy (ucisk) martwicy tworzącej się pod gipsem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>