PRZEMIANA FOSFORU

Zawartość w organizmie i rozmieszczenie. Zawartość fosforu w organizmie człowieka wynosi 350-450 mmol (= 11-14 g) na 1 kg beztłuszczowej masy ciała, co stanowi ok, 1% ogólnej masy ciała. 85% całego fosforu znajduje się w kościach, 6% w mięśniach, a 9% w innych tkankach. Tylko 1% fosforu ustrojowego znajduje się w płynie pozakomórkowym, 14% w płynie śródkomórkowym, pozostała zaś ilość w kościach. W przestrzeni pozakomórkowej znajduje się więc 86% fosforu ogólnoustrojo- wego.

W surowicy krwi fosfor występuje w postaci fosforanów nieorganicznych oraz estrów. Stężenie fosforanów nieorganicznych w surowicy wynosi 0,9-1,6 mmol/1 (= 2,8-5 mg/100 ml). Jest ono nieco większe u dzieci (do 1,9 mmol/1 = 6 mg/100 ml) i u kobiet niż u mężczyzn. Dobowe wahania stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy wynoszą 0,3- 0,6 mmol/1 (= 1-2 mg/100 ml). Są one uwarunkowane ,,żywą” wymianą tych związków pomiędzy przestrzeniami wewnątrz- i zewnątrzkomór- kową. Tylko 12% fosforanów nieorganicznych surowicy jest związanych z białkami, pozostała natomiast ilość jest obecna w postaci zjonizowanej (43%) lub niedysocjujących kompleksów (45%). Stężenie fosforanów nieorganicznych w płynie pozakomórkowym pozanaczyniowym jest tylko nieznacznie mniejsze (o ok. 10%) niż w surowicy krwi.

Stężenie fosforanów obecnych w surowncy w postaci estrów wynosi 2,3-4,8 mmol/1 (= 7-15 mg/100 ml). Ta frakcja fosforanów składa się głównie z fosfolipidów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>