ZAKRZEPOWE ZAPALENIE

Źródłem zakażenia zatok żylnych są sprawy ropne w uchu środkowym i wyrostku sutkowym, zakażone rany i ropnie tkanek miękkich głowy i twarzy, róża, ropne sprawy kołomigdałkowe i kołozębowe. Zakażenie- dociera do zatok najczęściej przez ciągłość -— drogą zakrzepowego zapalenia żył wpadających do nich. Zakażenie z zatok może szerzyć się przez ciągłość na żyły mózgowe w nie wpadające powoduje to ogniskowe uszkodzenie tkanki nerwowej. W powstawaniu zakrzepów jałowych u dzieci małych główną rolę odgrywa odwodnienie ustroju i niedożywienie. Najczęściej usadawiają się one w zatoce strzałkowej górnej. Obecnie dzięki sulfonamidom, antybiotykom i właściwemu, żywieniu dzieci chorych zarówno zakażone, jak i jałowe zakrzepy zatok żylnych zdarzają się znacznie rzadziej niż dawniej.

– 1. Zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej (ZJ). Źródłem zakażenia najczęściej są sprawy ropne na twarzy i w oczodole, w nosie, w zatokach czołowych nosa (drogą żyły ocznej górnej), sprawy ropne okołomigda- łowe (docierają do ZJ drogą żył przechodzących przez otwór owalny kości klinowej), ropne zapalenie zatoki klinowej znacznie rzadsze od strony zatoki poprzecznej. Łatwo może dojść do obustronnego zakażenia ZJ. Klinicznie występują objawy ogólne zakażenia (gorączka dreszcze) , ból w okolicy oczodołu, obrzęk powiek i spojówek, wytrzeszcz gałki ocznej, często porażenia n.n. gałkoruchowych (zez, podwójne widzenie), na dnie oczu — obrzęk tarczy n. wzrokowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy może wykazywać zażółcenie, zwiększenie ilości białka i nieduży odczyn komórkowy (meningitis sympathica), może jednak być i prawidłowy. W razie przejścia sprawy chorobowej na opony miękkie może rozwinąć się ropne zapalenie opon. Różnicować należy z ropniem oczodołu i zapaleniem zatok czołowych.

Leczenie: antybiotyki o szerokim zakresie działania i sulfonamidy, jak w ropnych zapaleniach opon, ewentualnie chirurgiczne leczenie źródła zakażenia.

Rokowanie jest poważne, ale dzięki lekom nowoczesnym nierzadko uzyskuje się wyleczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>