Mechanizm działania antybiotyków

Mechanizm działania antybiotyków na drobnoustroje nie został jeszcze dokładnie poznany. Ogólnie przyjmuje się, że polega on głównie na hamowaniu wzrostu bakteryjnego przez powstrzymanie podziału komórkowego. Komórka niezdolna do podziału stopniowo ginie. Środki chemoterapeutyczne i antybiotyki nie pobudzają tworzenia się przeciwciał, ani nie zwiększają natężenia fagocytozy, umeczynniają natomiast koenzymy, pobudzające wzrost bakterii, tłumią odczyny enzymatyczne i powodują w mikroustrojach zaburzenia !przemiany białkowej i węglowodanowej. Antybiotyki jak i sulfonamidy porażają zaczyn katalazę, powodując gromadzenie się szkodliwego dla bakterii nadtlenku wodoru. Dochodzi do ograniczenia lub zahamowania wzrostu i mnożenia się zarazków — bakterie wyrodnieją, powstają postacie inwolucyjne. Jednakże w procesie ostatecznego zniszczenia zarazków zasadniczą rolę grają czynniki obronne ustroju, a zwłaszcza fagocytoza.

Dzisiejszy stan wiedzy i nauki o antybiotykach przemawia coraz bardziej za koniecznością stosowania terapii tzw. celowanej, czyli innymi słowy w pierwszym okresie choroby należy stosować ten antybiotyk, który według doświadczenia w danej chorobie wykazuje najlepsze działanie. Jednakże najlepszy, tak zwany celowany, a zarazem celowy wynik leczenia osiągniemy wtedy, gdy przed zastosowaniem antybiotyku określimy in vitro największą wrażliwość lub oporność na anty-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>