POLIP ŚLUZOWY MACICY CZĘŚĆ 2

Czasem jednak polipy utworzone są przez uszypułowane jajeczka Nabotha lub też przez cząstki partio vaginalis, od- szczepione podczas porodu lub zabiegu operacyjnego. Polipy wychodzące z trzonu macicy, a ukazujące się w kanale szyjki pokryte są śluzówką trzonu, której wygląd uzależniony jest od fazy okresu miesięcznego, od wieku kobiety (zanik śluzówki u staruszek), od oddziaływania na nią patologicznych bodźców hormonalnych (hyperplasia glandularis cystica) itp. Jest rzeczą znamienną, że powierzchnia jednego i tego samego polipa może być częściowo pokryta nabłonkiem sześciennym, a częściowo wielowarstwowym płaskim. Osłona nabłonka sześciennego może też niekiedy wykazywać braki (jak w nadżerce).

Patogeneza polipów śluzowych macicy nie jest dotąd wyjaśniona. Być może, że pewna ich część powstaje pod wpływem bodźca zapalnego. Być może jednak, że dużą rolę odgrywa tu zmniejszenie się tzw. napięcia wewnątrzmacicznego.

Zdaniem niektórych badaczy do prawidłowego stanu i czynności śluzówki macicy konieczne jest, aby przednia i tylna ściana jamy macicy przylegały ściśle do siebie, przez co napięcie to utrzymuje się na pewnym poziomie, jakkolwiek ulega wahaniom fizjologicznym, a więc zwiększeniu się przed miesiączką, a zmniejszeniu, kiedy przychodzi już do miesięcznego krwawienia, wobec martwicy i złuszczenia się powierzchownych warstw śluzówki. W pewnych stanach patologicznych przychodzi jednak do trwałego poszerzenia się jamy macicy, przez co „napięcie wewnątrzmaciczne“ jest stale zmniejszone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>