POSTĘPY W REHABILITACJ – DALSZY OPIS

Rozpatrując wpływ zmiennych pól magnetycznych na tkanki ustroju trudno pominąć ich oddziaływanie na białka i inne substancje wykazujące właściwości piezoelektryczne. Ciała te pod wpływem zmiennych pól magnetycznych mogą wytwarzać pulsujące prądy elektryczne, których amplituda i częstotliwość zależą od właściwości rezonansowych tych związków [14]. Na efekty działania z.p.m.m.cz. mogą mieć również wpływ

– 4 – Postępy rehabilitacji wywołane przez nie zmiany właściwości fizycznych wody, m. in. zwiększenie stężenia zawartych w niej gazów, głównie tlenu, zmiana pil oraz zdolności zwilżania [lii H].

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uważa się, że z.p.m.m.cz. między innymi wpływają na potencjał błon komórkowych powodując wzmożenie wymiany jonów7, stymulują reakcje biochemiczne, w tym również reakcje przebiegające z udziałem enzymów i hormonów [14], Pola te usprawniają krążenia obwodowe krwi, powodują lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen i lepsze jego wykorzystanie, co wiąże się z zachodzącym pod wpływem pól magnetycznych zwiększeniem ciśnienia parcjal nego tlenu [11, 14].

Dowiedziono, że z.p.m.m.cz. przyśpiesza zrastanie złamanych kości, prawdopodobnie dzięki pobudzeniu piezoelektrycznych elementów kości, głównie włókien kolagenowych jej substancji podstawowej. Wytworzone przez nie pola elektryczne pobudzają czynność kościotwórczą [1, 8, 10, 15]. Wykazano również korzystny wpływ z.p.m.m.cz. na gojenie ran [4, 12] i owrzodzeń troficznych [fi], niektóre schorzenia narządów ruchu i obwodowego układu nerwowego [9, 12], zaburzenia krążenia obwodowego [4, 6, 11], stany zapalne [2, 13] oraz niektóre choroby skóry [2]. Ważnym ze względów terapeutycznych jest również przeciwbólowy wpływ z.p.m.m.cz. [12],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>