Stan kadry i kształcenia specjalistów

Stan zaopatrzenia materialnego w sprzęt ortopedyczny obrazuje wymownie zestawienie przedstawione w tabeli 1, dokonane na podstawie danych uzyskanych w 1987 r.

Czas oczekiwania na protezę w Polsce wynosi 218 dni (kończyny dolnej, 284 dni kończyny górnej), 138 dni oczekuje osoba niepełnosprawna na aparat ortopedyczny oraz 209 dni na obuwie ortopedyczne.

W zakresie eliminacji barier architektonicznych uczyniono niewiele i tylko we Wrocławiu, Nowym Sączu i Koninie wojewodowie wydali określone zalecenia w tej sprawie. W 1986-1990 r. przewiduje się, że 1% budowanych mieszkań będzie przeznaczonych i przystosowanych dla inwalidów.

Należy mieć świadomość, że rehabilitacja lecznicza jest specjalnością wyróżniającą się wśród pozostałych specjalności medycznych najdłuższym okresem oczekiwania w kolejce do łóżka szpitalnego (rehabilitacyjnego).

Lekarzy z uprawnieniami specjalizacyjnymi z zakresu rehabilitacji jest 217 z I stopniem oraz 339 z II stopniem.

Magistrów rehabilitacji, wykształconych w uczelniach wychowania fizycznego jest 1864, w tym 249 uzyskało I stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej oraz 350 ma II stopień specjalizacji, prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest to znamienny fakt, że ta grupa zawodowa nie kształcona w uczelniach medycznych, objęta została doskonaleniem zawodowym, organizowanym przez CMKP (dane z raportów Krajowego Nadzoru d.s. Rehabilitacji). Należy dodać, że w statystyce tej brak jest danych z placówek resortowych służby zdrowia (MON, MSW, PKP), gdzie także zatrudnione jest liczne grono absolwentów AWF-ów ze specjalizacją z rehabilitacji ruchowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>