Sterydowe hormony płciowe

Wynikiem oddziaływania hormonów sterydowych jest zatem indukcja syntezy swoistych białek i tym mechanizmem tłumaczy się większość czynności sterydowych hormonów płciowych, a także procesów, których przebieg tłumaczono dawniej bezpośrednim oddziaływaniem hormonu na błony komórkowe.

Rezultatem tych złożonych procesów molekularnych, które zostały tu opisane tylko najogólniej (ryc. 3), jest biologiczna reakcja komórki lub narządu na impuls hormonalny.

Sterydowe hormony płciowe wykazują – obok swych działań swoistych – także szereg ogólnych działań metabolicznych, ujawniających się nie tylko w tkankach, których istnienie i czynności uwarunkowane są płcią osobnika.

Androgeny podnoszą retencję azotu, działają proteoanabolicznie i mio- troficznie. Androgeny podnoszą retencję potasu, sodu, chlorków, wapnia i wody. Stymulują wytwarzanie krwinek czerwonych, wzmagają odkładanie melatoniny w naskórku, podwyższają jego ukrwienie, aktywizują czynność gruczołów śluzowych i potowych, wpływają na specyficzne dla płci rozmieszczenie włosów, a także działają na wydłużanie się i pogrubianie wiązadeł głosowych. Przyśpieszają dojrzewanie kośćca oraz kostnienia nasad kości długich. Przedwczesne podwyższenie się poziomu an- drogenów powoduje niski wzrost osobnika. Androgeny wpływają też na metabolizm tłuszczów i cukrów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>