Terpentyna, Witamina D2, Tlenek węgla i Trójchlorek węgla

Terpentyna – Objawy: wymioty, oddech, pot i mocz z zapachem terpentyny, biegunki, zwyżka ciśnienia, białkomocz, krwiomocz, cukromocz.

Leczenie: płukanie żołądka z dodatkiem węgla, dużo płynów, prostygmina, środki krążeniowe. Nie podawać mleka, olejów. Środki przeczyszczające nieoleiste. Podawanie dożylne płynów.

Tlenek węgla (czad, gaz świetlny) – Objawy: kaszel, ślinotok, bóle głowy, oszołomienie, uczucie strachu, zaburzenia oddechowe, zwolnienie tętna.

L e c z e n ie: natychmiast wynieść na świeże powietrze, podawać tlen, stosować sztuczne oddychanie, w razie potrzeby środki nasercowe, lobe- linę, upusty i przetaczanie krwi. Przeciwwskazane jest podawanie narkotyków.

Trójchlorek węgla – O b j awy: jak w zatruciu 'czterochlorkiem węgla i benzyną. Leczenie: tlen, środki krążeniowe, kardiazol, koramina, witamina B i C, lobelina.

Wodorotlenek sodowy 1 potasowy — patrz ługi Witamina A. Objawy: ogólne osłabienie, niepokój, drżenie rąk, brak apetytu, swędzenie skóry, stany podgorączkowe. Leczenie: natychmiastowe odstawienie witaminy A i leczenie objawowe.

Witamina D2 – Objawy: wymioty, brak apetytu, biegunka, odwapnienie kości wzrost poziomu wapnia we krwi, krwotoki wskutek pękania naczyń, śpiączka hiperkalcemiezna, wielomocz, wzmożone pragnienie (poliuria, polydipsia).

Leczenie: podawanie dożylne roztworów soli sodowych i potasowych oraz witamin. Ziemniaki (solanina).

Objawy: podrażnienie błon śluzowych, pieczenie w gardle, nudności, wymioty, biegunki, senność, bóle głowy.

Leczenie: płukanie żołądka, środki przeczyszczające i pobudzające krążenie, wlewy dożylne roztworu fizjologicznego soli z glikozą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>