Warunek obustronnej akceptacji

Warunek obustronnej akceptacji, a więc dobrowolności, ma na celu uniknięcie podejmowania kontaktów seksualnych wymuszonych siłą lub podstępem oraz wyzyskaniem krytycznej sytuacji. Naruszenie tego warunku powodowałoby zakłócenia współżycia w społeczeństwie, a ponadto pozbawiałoby możliwości osiągnięcia rozkoszy przynajmniej jednego z dwojga osobników uczestniczących w kontakcie seksualnym. Warunek obustronnej akceptacji również może mieć swoje słabe strony, bowiem akceptacja partnera oraz różnorakich praktyk i zachowań seksualnych może nie być uwarunkowana upodobaniami własnymi, a nawet może w ogóle nie wynikać z motywacji seksualnych. Ma to miejsce wówczas, gdy akceptacja ta nie wynika np. ani z zaangażowania emocjonalnego w partnerze, ani z własnej potrzeby odbywania z nim odpowiednich praktyk seksualnych, lecz spowodowana jest lękiem przed utratą partnera wskutek odmowy, przed pozostaniem w osamotnieniu itp. Powstaje przy tym pytanie, czy do normy seksualnej można zaliczyć takie praktyki i zachowania seksualne, które są wynikiem interakcji między partnerami, przy czym jeden z nich kieruje się motywacjami seksualnymi, a drugi motywacjami pozaseksualnymi? Można się również spotkać z przypadkami odwrotnymi, tj. z celowym, ujawnianym brakiem akceptacji, np. przez partnera ze skłonnościami masochistycznymi po to, aby prowokować przełamywanie oporów, co stanowi dodatkowe źródło rozkoszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>