CHOROBA STILLA (MORBUS STILLI)

Choroba Stilla charakteryzuje się 3 objawami: symetrycznymi zmianami zapalnymi stawów, podobnie jak w pierwotnie przewlekłym reumatycznym zapaleniu stawów, powiększeniem śledziony i uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych.

Większość autorów wydziela chorobę Stilla z grupy reumatyzmu o charakterze przewlekłym jako odrębną jednostkę chorobową. Inni uważają ją za szczególną postać pierwotnie przewlekłego zapalenia stawów i nazywają zespołem Stilla. Uważają oni, że obraz chorobowy, w zależności od umiejscowienia zmian oraz okresu choroby, raz może być rozpoznawany jako zespół Stilla, innym razem jako pierwotnie przewlekłe zapalenie stawów.

Choroba występuje przeważnie tylko u dzieci, najczęściej między – 2— 5 rokiem życia. Pojawia się częściej wśród dziewcząt niż chłopców. Śmiertelność wynosi do 3-0 %>. Do zgonu dochodzi przeważnie z przyczyny dodatkowego zakażenia pod postacią zapalenia płuc, gruźlicy itp. chorób.

Przyczyny tego schorzenia dotąd nie ustalono. Główną rolę przypisuje się przede wszystkim paciorkowcowi hemolizującemu, ale także i innym zarazkom. Odczyny alergiczne, wpływy toksyczne i czynnik hormonalny niewątpliwie odgrywają również dużą rolę w powstawaniu tego schorzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>