Urazy mechaniczne 'wywołane nagryzaniem zęba

Utrudnione wyrzynanie się zęba mądrośai może być spowodowane filogenetyczną redukcją wielkości szczęk w stosunku ido niezmienionej lub prawie niezmienionej wielkości zębów. Niedostateczna przestrzeń dla wyrzynającego się zęba powoduje jego 'niecałkowite wyrżnięcie się. Zęby tafcie często przykryte są płatem dziąsła (kapturem dziąsło- wyml). Urazy mechaniczne 'wywołane nagryzaniem zęba przeciwstawnego w połączeniu z procesami fermentacyjnymi i gnilnymi resztek pokarmowych wtłoczonych do kaptura wywołują zapalenie kaptura. Zapalenie to może przenieść się na pozostałą błonę śluzową, okostną i fcość. Objawem towarzyszącym bywa szczękościsk. Leczenie polega na wycięciu kaptura ewentualnie po ustąpieniu szczękościskiu. Ustąpienie szczękośeisfeu przyśpiesza się, jeśli to możliwe, zabiegami miejscowymi, jaik np. przemyciem kaptura wodą utlenioną, płukankami przeciwzapalnymi i bakteriobójczymi. W przypadkach silnego odczynu ogólnego – antybiotyki lub sulfonamidy, Umiejętnie stosowane ciepło (lampa Sollux, suche okłady) często daje dobre wyniki.

Jedną z nieprawidłowości rozwoju zębów jest ich zatrzymanie w kości szczęki lub żuchwy (retentio dentis). Zjawisko to najczęściej dotyczy kłów górnych i spowodowane bywa m. in. dystopią, tj. przesunięciem listewki zębowej lub zawiązku zęba. Zęby zatrzymane usuwa się tylko w przypadkach objawów chorobowych (newralgii, torbieli, ropni, przetok, zakażenia ogniskowego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>