Choroby kobiece

Spośród środków uspokajających na pierwszym miejscu trzeba postawić opium i jego pochodne (przede wszystkim morfinę i kodeinę), chloral oraz leki określane mianem „antipyretica“, których jest wiele, a w których skład wchodzi antypiryna, fenacetyna, aspiryna, piramidon itp. i to osobno lub w połączeniach. Środki te podaje się doustnie, ponieważ jednak niektóre z nich pobudzają do wymiotów, wskazane jest w takich przypadkach wprowadzanie ich w ciepłych lewatywach, które już same przez się działają łagodząco na bóle w obrębie części rodnych. Do zastrzyków uciekamy się w przypadkach silnych bólów, a środkami najchętniej stosowanymi są morfina, opium, pantopon. Ponieważ zbyt częste stosowanie' ich w przebiegu przewlekłych a bolesnych schorzeń macicy i przydatków może doprowadzić do nałogowego używania tych narkotyków, istnieje dziś tendencja do zar_ stępowania ich środkami z grupy chinołinowej (cibalginaitd.). Przewlekle zapalenia

Choroby kobiece 38 przydatków, którym towarzyszą nieraz silne bóle, nadają się jednak raczej do leczenia ogólnego, a więc kąpieliskowego, leczenia ciepłem, elektrycznością i światłem. Terapii wyłącznie farmaceutycznej powinno się w tych przypadkach unikać (wyjątek stanowią leki działające jako antibiotica, które dają dobre wyniki już w okresie ostrym procesów zapalnych części rodnych).

O leczeniu bolesnego miesiączkowania (dysmenorrhoea) wspominano w rozdziale poświęconym zaburzeniom miesiączkowania (patrz str. 142), gdzie uwzględniono również i patogenezę tego cierpienia.

O bólach podczas stosunków płciowych (djspareunia) i przyczynach wywołujących je pisano już w rozdziale poświęconym zaburzeniom czynnościowym części rodnych kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>